Bijdrage besluit­vorming Omge­vings­visie


25 november 2021

Bufferzone Delfgauw

Allereerst de bufferzone Delfgauw. De groene bufferzone tussen de wijk Emerald in Delfgauw en de A13 heeft een belangrijke functie als park voor de wijk. We hebben erover gesproken dat het ten zuiden van het tuincentrum gelegen gebied zich niet richt op verandering van de groenfunctie, maar de algemene waardering en verbetering voor dit groen borgt en de mede daaruit voortvloeiende waarde die het gebied nu heeft voor ontmoeten, bewegen, honden uitlaten, wandelen en spelen. En de relatie met de A13, in de vorm van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidshinder, moet daarbij deel uit maken van het onderzoek. We dienen een amendement in om de groene bufferzone in Delfgauw in de Omgevingsvisie helder en transparant te borgen en te verbeteren!

Daarbij dank aan de wethouder en de ambtenaar voor de juridische ondersteuning bij de totstandkoming van dit amendement.

Aanvullend ecologisch advies Tauw

De fracties van de Partij voor de Dieren, Progressief Pijnacker-Nootdorp, Eerlijk Alternatief, D66 en het CDA hebben een aanvullend ecologisch advies over de Omgevingsvisie laten opstellen door Advies- en Ingenieursbureau Tauw. Het is een goed advies geworden. Dit advies biedt goede handvatten voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie in de Omgevingsprogramma’s en de Omgevingsplannen. Door het advies als bijlage te voegen bij de Omgevingsvisie, worden de aanbevelingen van het advies beter geborgd.

Donkerte gebieden

Als donkerte gebieden in de Omgevingsvisie zijn aangewezen de gebieden Zuidpolder en Biesland (pag.41). Door het college is aangegeven dat gemeentelijk lichtbeleid ontwikkeld gaat worden in het omgevingsprogramma Omgevingskwaliteit. Donkerte heeft een belangrijke welzijns- en gezondheidsfunctie voor mens en dier (regelen biologische klok en kalender) en versterking van de biodiversiteit. Lichtvervuiling verstoort daarnaast de beleving van het nachtelijke landschap en van de natuur en de lichtoverlast van de kassen is in een deel van onze gemeente al groot.

Uit diverse onderzoeken (project ‘Laat het donker donker’, uitgevoerd door onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen, Raad voor Ruimtelijke, Milieu- en Natuuronderzoek (RNMO) en onderzoeksbureau Tangram) blijkt dat mensen duisternis heel belangrijk vinden. Dit wordt ook bevestigd door het aanvullend ecologisch advies van Bureau Tauw en geeft het ecologisch belang van donkerte aan. Uit onderzoek blijkt dat de meeste ergernis wordt opgewekt door onder andere reclameverlichting en verlichting van kassen.

Om donkerte een belangrijkere plaats in onze gemeente te geven dienen we een motie in waarin we het college verzoeken om naast de gebieden Biesland en de Zuidpolder te onderzoeken welke andere gebieden aangewezen kunnen worden als donkerte gebieden, bijvoorbeeld de Groenzoom, Ackerdijkse Plassen en de Balij. Dit hangt af van voldoende steun van PPN over dit onderwerp.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage oordeelsvorming Omgevingsvisie

Lees verder

Bijdrage oordeelsvorming Energietransitieplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!