Bijdrage Centrumlijn Noord en Zuid


18 juni 2020

Goed dat er nieuwe woningen, waaronder een hoog percentage sociale woningbouw, nabij Hoogwaardig Openbaar Vervoer, de metrohalte Pijnacker-Zuid, gerealiseerd gaan worden. Gezien de hoge parkeerdruk vragen we of er een plan van aanpak kan komen om het fietsgebruik te stimuleren.

Ook steunen we van harte de geplande ondergrondse garage. Dat betekent ruimte, winst en efficiƫnt ruimtegebruik.

Het is een mooi integraal en duurzaam opgezet plan, integraal mobiliteitsplan met als mooie uitgangspunten een klimaatbestendige openbare ruimte en een inclusieve samenleving, aardgasvrije woningen die voldoen aan een EPC van 0.

Ook doet het ons deugd dat natuurinclusief bouwen het uitgangspunt is, in de woningbouw dienen diverse maatregelen opgenomen te zijn die een bijdrage leveren aan vogels in de omgeving, zoals groene daken, nestkasten voor vogels en insecten.

Expliciet vragen we om natuurelementen als oude en waardevolle bomen in het gebied te sparen en de bomenkap te beperken tot het noodzakelijke. Onze vraag is of er herbeplanting komt voor de gepakte bomen en welke andere mitigerende natuurmaatregelen er verder worden genomen om het natuurverlies te compenseren.

We vragen tenslotte aandacht voor een secure verwijdering van asbest in het gebied, wat nu een afgesloten terrein is.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!