Bijdrage eind­ver­slag­ver­kenner Pijnacker-Nootdorp


11 april 2022

Bijdrage eindverslagverkenner Hans de Jong

Allereerst dank aan het eindverslag van de verkenner, de heer de Jong. Nu de heer de Jong heeft aangegeven niet verder te willen gaan als informateur, zijn we benieuwd naar het vervolgproces en wie zijn opvolger gaat worden. Mogelijk kan Eerlijk Alternatief meer duidelijkheid over het verdere proces verschaffen.

Maar dan nu de inhoud. De Partij voor de Dieren is voorstander van een duurzaam groen en sociaal raadsbreed hoofdlijnenakkoord en ziet uit naar de gesprekken hiervoor. De vorige keer is het proces goed verlopen en onze voorkeur zou uitgaan naar een soortgelijke aanpak.

De PvdD ziet het nut van de presentaties niet, omdat onze verkiezingsprogramma’s al duidelijkheid verschaffen wat de diverse fracties voor ogen hebben voor de komende vier jaar, maar zal eraan meewerken als de meerderheid dit wel wil. In dat geval stellen we voor dat 10 min per fractie genoeg is.

Het zal duidelijk zijn dat de PvdD zal inzetten op verbetering dierenwelzijn, natuur en milieu; en alles wat kwetsbaar is. Vooral de aanpak van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis vragen prioritaire aandacht in een te realiseren hoofdlijnenakkoord.

De PvdD is voorstander van transparantie en openheid, maar geeft er de voorkeur aan om de verschillende inbrengen en dialoog over de diverse aspecten voor het raadsakkoord gezamenlijk in vertrouwelijkheid te doen met verantwoording achteraf over het proces en de inhoud.

We gaan het eerst hebben over de inhoud van een hoofdlijnenakkoord, maar ook de uitslag van de verkiezingen moeten bij de collegevorming worden gerespecteerd. Eerlijk Alternatief en D66 zijn duidelijke winnaars en zouden wat ons betreft een plek moeten krijgen in het college.

Er staat in het verslag dat er open einden zijn over de invulling van het college en openheid en eerlijkheid hierover is belangrijk hoe dit in te vullen, zij het in vertrouwelijkheid met elkaar. Transparantie over de invulling en politieke integriteit zijn van belang. Speel open kaart naar elkaar. De Partij voor de Dieren zal dit in elk geval doen in het verdere proces!

Op zich lijkt het de PvdD goed dat er een HRM proces wordt opgestart voor het college, maar wat ons betreft is dit geen taak voor de informateur, maar kan later in het proces worden opgestart.

Voorzitter, dit is onze inbreng voor de eerste termijn. Dank u wel.

Carla van Viegen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Besluitvorming Ontwerp bestemmingsplan Balij Bieslandse Bos

Lees verder

Bijdrage Beeld- en oordeelsvormende vergadering 13 april

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!