Bijdrage Hoofd­lij­nen­ak­koord 2022-2026


15 juni 2022

De Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp heeft het bijna raadsbrede akkoord mede ondertekend. En dat is niet voor niets. De afgelopen 8 jaar hebben we ook meegedaan en we hebben in die hoedanigheid veel kunnen bereiken voor dieren, natuur en milieu, zoals dierenwelzijn op de politieke agenda gezet, een dierenwelzijnsnota, structureel geld voor de wildopvangen in Delft en Den Haag, meer natuur en ecologisch maaibeleid, natuurinclusief bouwen en meer groen in de woonwijken. Het nieuwe Hoofdlijnenakkoord is een groen, sociaal en duurzaam akkoord geworden, waarin de belangen van dieren, natuur en milieu expliciet worden meegenomen en na de afgelopen acht jaar verder wordt uitgewerkt. Zo wordt de dierenwelzijnsnota geƫvalueerd en geactualiseerd. Er komen schuilmogelijkheden voor weidedieren vanwege de steeds extremere weersomstandigheden. Er komt meer natuur in en buiten de dorpskernen, de biodiversiteit wordt verder versterkt evenals de ecologische verbindingszones. Ook wordt ingezet op verdere verduurzaming van de energietransitie. De klimaatcrisis is urgent en de klimaatopgave heeft een prominente plek in het akkoord.

De milieuhandhaving wordt geĆÆntensiveerd, vooral in de glastuinbouwgebieden. Dat is van groot belang voor de water- en bodemkwaliteit en de vermindering van lichtvervuiling door de kassen.

Bij de woonopgave is het uitgangspunt natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen en bij vervoer ligt de nadruk op fietsgebruik en OV. Ook nieuwe woonvormen als flexwonen worden nader uitgewerkt.

En er is veel aandacht voor kwetsbare groepen, zoals jeugd, mensen met een krappe beurs en de LHBTI+ gemeenschap in onze samenleving! Al met al een mooie start voor een diervriendelijke, duurzame en sociale raadsperiode.

Maar ook bij dit hoofdlijnenakkoord zullen we onze aanjaagfunctie in deze samenstelling blijven vervullen en Pijnacker-Nootdorp nog groener, duurzamer, schoner en leefbaarder maken voor mens en dier!

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage Oordeelsvormende vergadering 25 mei

Lees verder

Bijdrage oordeelsvormende raad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!