Bijdrage oordeel Parti­ci­patie


8 september 2022

Oordeel participatie

Betrokkenheid van inwoners wordt steeds belangrijker en inwoners laten steeds vaker van zich horen en dat is goed!. Veel mensen willen meebeslissen over hun gemeente, buurt en omgeving. Helaas komt participatie in Pijnacker-Nootdorp nog te vaak onvoldoende uit de verf en worden de initiatieven, de plannen of de zorgen van inwoners niet of onvoldoende meegewogen bij beslissingen van het gemeentebestuur. Zie bijvoorbeeld het dierenpension dat gisteren is besproken.

De Partij voor de Dieren wil dat Pijnacker-Nootdorp positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving serieus neemt en zo mogelijk actief ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven als lokale energieopwekking, aanleg van groen en zorg in de buurt. Plannen maken met inwoners, ook die inwoners, die niet gelijk vooraan staan om mee te praten, maar denk daarbij ook aan kinderen, ouderen, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden. En niet alleen mensen, maar ook de belangen van dieren, natuur en milieu moeten verankerd worden in het participatieproces.

We vinden dan ook dat de stem van omwonenden en de belangen van natuur, dieren, biodiversiteit en het klimaat stevig worden verankerd in de participatieprocessen bij nieuwe ontwikkelingen.

Als het participatieproces helemaal aan het begin wordt ingezet zal dit starttraject mogelijk wat langer duren, maar zal het in de fase erna juist weer sneller gaan, omdat er een breed draagvlak is voor de gemeentelijke plannen.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage oordeel Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026

Lees verder

Bijdrage oordeelsvorming dierenpension en toegangsweg Oude Polder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!