Bijdrage oordeel Start­no­titie Integraal Veilig­heidsplan 2023 – 2026


8 september 2022

Wat voorligt is een Startnotitie waarin een voorselectie van de te bespreken onderwerpen wordt gemaakt. Hier staan een aantal goede onderwerpen bij, zoals de aanpak van ondermijning. Echter er missen ook zaken. De meerderheid van de raad heeft in het hoofdlijnenakkoord aangegeven te willen praten over het vuurwerkbeleid en een eventueel vuurwerkverbod bij het opstellen van dit veiligheidsplan. Het college heeft aangegeven het hier niet over te willen hebben op dit moment, omdat daar “echt geen capaciteit” voor is als we gaan voorlopen op het landelijk beleid. Het college heeft hiermee feitelijk een keuze gemaakt die aan de raad is. Capaciteit is een kwestie van prioriteit. En van geld. Prioriteiten worden nu bepaald. Wij vragen u daarom om de wens van de raad te respecteren en wel het vuurwerkbeleid te bespreken in samenhang met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026. Dit onderwerp nu afdoen op de wijze die het college voorstelt, betekent dat implementatie van een eventueel vuurwerkverbod in de komende vier jaar geheel afhankelijk wordt van het landelijk beleid. Deze gang van zaken is voor onze fractie onacceptabel. En hopelijk geldt dat ook voor minimaal het deel van de raad dat het hoofdlijnenakkoord ondertekend heeft. Graag een reactie van het college en van de andere fracties?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage oordeel Verzamelplan 2020-2021

Lees verder

Bijdrage oordeel Participatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!