Bijdrage Ruimte voor ruimte regeling


19 januari 2023

57000 m2 glas en 57000 m2 gebouwen

De Partij voor de Dieren is het met het college eens dat het goed is dat er oude kassen worden opgeruimd en dat er daardoor meer natuur en open landschap ontstaat.

Maar dan moet het ook wel echt een verbetering zijn van de ruimtelijke kwaliteit in de zin van verbetering van de biodiversiteit, vindt onze fractie. Welke inzet pleegt het college hiervoor?

We kunnen het ons voorstellen dat, als de gemeente er geen geld insteekt, het wel rendabel moet zijn voor de initiatiefnemer en dat er daarom per 5000m2 kas en per 1000 m2 een woning gebouwd mag worden van maximaal 750 kub.

Echter, als ik naar de Onderweg in Oude Leede kijk, staat er ook een huis op 11B wat beduidend groter is dan de 750 kub. We vragen ons af hoe dit kan en benadrukken dat de 750 kub echt de max is. De bouw van grote villa’s in het open landschap is niet altijd een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landschap. De suggestie van de wethouder om als gemeente de bouwrechten te kopen en er een aantal sociale woningen voor te bouwen, vinden we een interessant voorstel en we zien de nadere uitwerking hiervan met belangstelling tegemoet.

Daarnaast willen we het college nog wat meegeven. In een aantal gevallen wordt er tot zeer diep in het lint gebouwd en dat vinden we een ongewenste ontwikkeling. Het lint moet het lint blijven en het landschap erachter open.

Samengevat zien we in dit voorstel voldoende voordelen om akkoord te gaan, omdat het verdwijnen van de kassen voor ons in dit geval voldoende opweegt tegen de bouw van de woningen, met als kanttekening mijn eerdere opmerkingen hierover.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Oordeelsvormende vergadering Verzamelplan 2022-2023

Lees verder

Bijdrage Zienswijze Strategische agenda MRDH 2023-2026

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!