Bijdrage Ziens­wijze Stra­te­gische agenda MRDH 2023-2026


9 februari 2023

Voorzitter,

Het gaat hier om de zienswijze strategische agenda MRDH 2023-2026. Toch wil ik graag op deze documenten nader inzoomen, wat een verduidelijking geeft ten aanzien van ons oordeel over de zienswijze.

Duurzaamheid

De Partij voor de Dieren vindt de investeringen in groen en recreatie goed. Maar als er al over natuur en groen wordt gesproken, betreft dit enkel het economisch vestigingsklimaat. De natuur heeft echter ook een intrinsieke waarde, de zorg voor dieren en hun leefomgeving wordt niet genoemd en er zijn geen verbeteringen gepland. Ook dieren hebben binnen MRDH gebied een gunstig leefklimaat nodig. Wat dat betreft vinden wij het evenwicht tussen People, Planet en Profit, dus een werkelijke duurzame ontwikkeling, niet in balans.

Economische groei

Het stimuleren van innovatie en betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, daar kunnen we ons in vinden, maar niet in de economische groeiagenda, zoals voorgesteld in de strategische agenda van de MRDH. Economische groei is niet de oplossing, maar de oorzaak van heel veel problemen. De Partij voor de Dieren is voorstander van een duurzame economische ontwikkeling die rekening houdt met wat de aarde aankan. Earth Overshoot Day, de symbolische datum waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in een jaar kan produceren, heeft opgebruikt, was in 1981 14 december en in 2022 in Nederland op 12 april. We kunnen niet op deze wijze doorgaan met economische groei. Daarvoor moet er een economische systeemverandering komen, waarbij we onze ecologische voetafdruk verminderen en consuminderen. We leven in Nederland voor meer dan de helft van het jaar op de pof en dat kunnen we toekomstige generaties niet aandoen!

We zijn voorstander van de Donut economie, zoals beschreven door Kate Raworth, die gaat over een economische systeemverandering, waarbij de ecologische plafonds niet overschreden worden. Ik heb daar verleden jaar al bij de besluitvorming over de zienswijze een amendement over ingediend om de economische groei uit de doelen van de MRDH te halen, die niet is aangenomen, dus dat zal ik nu niet weer doen. Maar ik zal erop blijven hameren dat we af moeten van het economische groeidenken.

Mobiliteit

Wat betreft de mobiliteit vinden we dat er meer moet worden geïnvesteerd in fiets en OV en minder in nieuwe wegen.

Er staan een aantal goede voorstellen in, maar alles overwegende slaat de weegschaal door naar voorstellen waar de Partij voor de Dieren zich niet in kan vinden. Daarom zullen we ook niet instemmen met de voorgestelde zienswijze.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Ruimte voor ruimte regeling

Lees verder

Bijdrage oordeelsvormende raad Aardgasvrij Klapwijk en Mobilityhub centrumlijn Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!