Bijdrage subsidie Cultura & Zo


25 april 2024

Vooropgesteld: de Partij voor de Dieren draagt cultuur een warm hart toe.

Een goed cultuurbeleid is van grote waarde voor Pijnacker-Nootdorp, want kunst en cultuur verrijken het leven en is inspirerend. Cultuur vormt een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Ze wijzen de weg naar transformatie, verandering en innovatie die de samenleving nodig heeft om te overleven en te bloeien. We waarderen hetgeen Cultura & Zo doet voor een aangenamere samenleving zeer!

We zien graag dat de gemeente deelname aan kunst en cultuur stimuleert en dan in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruik (kunnen) maken, onder wie (kinderen van) mensen met een laag inkomen en mensen met een functiebeperking of chronische ziekte.

In dit geval gaat het om een incidentele subsidie. Het gevaar is hier groot dat er valse verwachtingen worden gewekt voor de toekomst, terwijl Cultura & Zo met de subsidie juist nieuwe activiteiten willen ontplooien. Heeft het college met de organisatie gecommuniceerd dat er bij de bespreking van de Kadernota een nieuwe integrale financiële afweging moet worden gemaakt?

Aan de andere kant, als we de subsidie structureel maken, dan nemen we een voorschot op de integrale bespreking. En dat vindt de Partij voor de Dieren ongewenst.

Stemverklaring Cultura & Zo bij besluitvorming

De Partij voor de Dieren draagt cultuur een zeer warm hart toe en vinden cultuur zeer waardevol en verrijkt het leven in onze samenleving.

De fractie zal daarom van harte instemmen met deze incidentele subsidie, maar wel met de kanttekening dat het geen blijvende garantie is voor de toekomst, omdat de gemeenteraad nog een integrale financiële afweging moet maken. Daarom zal onze fractie het amendement van Gemeentebelangen voor structurele subsidie niet steunen. Wel zullen we ons blijven inzetten voor financiële middelen voor cultuur bij de integrale afweging.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Winkeltijdenverordening

Lees verder

Bijdrage Visie Sociaal domein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!