Bijdrage Winkel­tij­den­ver­or­dening


15 februari 2024

Als algemeen standpunt vindt de Partij voor de Dieren dat de scheiding van kerk en staat geborgd moet zijn bij de winkeltijden.

Maar ik wil bij deze verordeningswijzing het hebben over de gevolgde procedure en proces.

Verruiming van de winkelopeningstijden ligt gevoelig bij een aantal fracties in de raad en het is een belangrijk onderwerp. Alleen al daarom vindt onze fractie dat het niet uit de lucht moet komen vallen met een motie vreemd, maar had het onderwerp eerst geagendeerd, besproken moeten worden om dan pas een besluit erover te nemen. De huidige gevolgde procedure van een motie vreemd doet geen recht aan het onderwerp en is niet respectvol naar een aantal fracties. Ook al was er op voorhand een meerderheid voor een motie vreemd. Laat ik heel duidelijk zijn: ik vind dit geen goede gang van zaken en ik wil erop aandringen dat dit voortaan anders gaat!

Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren ook inhoudelijk wat van het voorstel.

Kleine ondernemers kunnen niet op tegen de grote winkelketens om veel meer open te zijn en dat benadeelt de lokale kleine ondernemers. Ook bleek dat slechts 7 ondernemers input hebben geleverd en dat vindt onze fractie niet representatief voor een dergelijk voorstel.

Daarnaast is de Partij voor de Dieren geen voorstander van een 24-uurs economie, omdat we eerder moeten consuminderen dan consumeerderen.

Verder zouden we ervoor willen pleiten dat alle winkels in koude tijden hun deuren dicht houden om zo geen warmte en energie te verspillen. Extra openingstijden brengt sowieso meer energiekosten met zich mee, waar ook over nagedacht moet worden. Is het college bereid om hierover met winkeliers in gesprek te gaan?

Samengevat: de Partij voor de Dieren zal niet instemmen met het voorstel.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Metropolitaan Fietsecoduct

Lees verder

Bijdrage subsidie Cultura & Zo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!