Bijdrage Uitvoe­rings­pro­gramma 2022-2026


3 november 2022

Beleidskader schuilstallen

Goed om te lezen dat het beleidskader schuilstallen voor weidedieren is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma, zodat weidedieren bij extreme weersomstandigheden de mogelijkheid hebben om te kunnen schuilen.

Eerst groen dan bouwen. In de transformatiegebieden kijken we ook naar ruimte voor werken aan huis en voor uitbreiding van ons groen, bijvoorbeeld met een zogeheten ‘Tiny Forest’.

Aanpak vuurwerkoverlast

Eerst groen en dan pas bouwen is ons motto. We zijn in elk geval blij met de geplande Tiny Forests in de transformatiegebieden, zoals vermeld in het Uitvoeringsprogramma.

In het Uitvoeringsprogramma staat, zoals ook in het Raadsakkoord is aangegeven, en de Partij voor de Dieren laatst nog weer heeft benadrukt, opgenomen dat in de gemeente de discussie over het vuurwerk rond Oud en Nieuw wordt aangegaan. Dat vinden we zeer belangrijk, want de overlast van vuurwerk moet worden aangepakt in het belang van mens, dier en milieu!

Veiligheid

Aanpak van antidiscriminatie en het tegengaan van racisme en geweld tegen minderheidsgroeperingen zoals de LHBTIQ+ gemeenschap is daarom van groot belang en daarom goed dat dit in het Uitvoeringsplan nader wordt uitgewerkt.

Er staan ook mooie voorstellen in over terugdringen van allerlei vormen van vervuiling, zoals verbetering van de waterkwaliteit en tegengaan van lichtvervuiling door kassen. De Partij voor de Dieren kan instemmen met deze uitvoeringsagenda.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage begroting 2023

Lees verder

Bijdrage woningbouwplan Vrijenban II Delfgauw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!