Bijdrage Verkoop Eneco aandelen 16 januari 2020


19 januari 2020

Eneco is tot nu toe één van de duurzaamste energiebedrijven. En het voorstel is dat het wordt verkocht aan Mitsubishi. Een bedrijf dat enorm investeert in de gas-, olie- en kolenindustrie. Ook produceert Mitsubishi plastic, gevechtsvliegtuigen, olietankers etc. Daarnaast timmeren ze flink aan de weg in de grootschalige bio industrie. Ook vissen ze specifiek op een bedreigde diersoort, om in te vriezen en voor veel geld te kunnen verkopen als zij zijn uitgestorven. Een bedrijf dat jaren sjoemelde bij testen die meten of hun benzineverbruik wel aan de overheidseisen voldoen.

Mitsubishi gaat helemaal niet investeren in duurzame energie, maar gaat haar bestaande off shore windenergie onderbrengen bij Eneco.

Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de overheid om zoveel stappen terug te doen.

Bovendien is het een buitenlands bedrijf. Veel Nederlandse bedrijven worden verkocht aan het buitenland en krijgen daardoor steeds meer invloed op onze energietransitie… Willen we dat? Ik denk het niet…We moeten kunnen sturen op onze eigen energietransitie en niet de sturing in handen geven van op winst beluste buitenlandse bedrijven.

De Partij voor de Dieren heeft er geen vertrouwen in dat de afspraken die gemaakt zullen worden bij de verkoop, voldoende zijn om een vooruitstrevende duurzame koers te garanderen. Dit bedrijf heeft er namelijk baat bij om het gebruik van fossiele energie te blijven stimuleren. Het is alsof je een pyromaan de directeur maakt van de brandweer. Heeft het college wel dat vertrouwen? En waar is dat vertrouwen dan op gebaseerd?

Eerdere verkoop van Nuon en Essent heeft laten zien dat de buitenlandse investeerders zich niet zo veel om de lokale belangen en de lange termijnbelangen van Nederland bekommeren. Zij gaan voor het geld. Deze bedrijven staan nu onderaan de lijst van duurzame energiebedrijven.

Buiten dat blijven we van mening dat Eneco als energieleverancier in overheidshanden moet blijven. Principieel vindt de Partij voor de Dieren dat niet alleen de energienetwerken, maar ook de energieproductie in publieke handen hoort. Het is bij meerdere sectoren gebleken dat het vermarkten van publieke belangen niet leidt tot een betere borging van dit publieke belang, maar dat de macht van geld het overneemt, wat kan leiden tot desastreuze gevolgen, zoals in de zorg. De markt kijkt veelal naar de korte termijn en de meest rendabele koers en heeft niet als hoogste prioriteit het publieke belang en de lange termijn. Het is van groot belang dat een nutsvoorziening als Eneco het belang van mensen en het publieke belang blijft dienen en niet dat van de markt.

Mitsubishi gaat helemaal niet extra investeren in duurzame energie, maar gaat zijn vierhonderd megawatt aan offshore windenergie assets onderbrengen in Eneco.

Samengevat: de Partij voor de Dieren was en blijft tegen de verkoop van de Eneco aandelen en zal tegen het voorstel stemmen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!