Warmtenet Tuin­dershof


10 januari 2019

De Partij voor de Dieren wil af van de fossiele energievorziening. Daarom vinden we het een goed voorstel om van Tuindershof een wijk met fssievrije energievoorziening te maken. fossielvrije wijk. Het beleid voor duurzame warmteopwekking en -distributie maakt onderdeel uit van het energietransitieplan, evenals de ondersteuning van burgercoöperaties. De PvdD is geen voorstander van de grootschalige dure en niet-duurzame grootschalige warmterotonde, die gebruik maakt van de restwarmte van de fossiele industrie. Wel lokale kleinschalige warmterotondes, die duurzame energie leveren. Met dit lokale voorstel kunnen we instemmen!