Amen­dement: Trans­for­ma­tie­gebied wonen Rijskade Groene Wijdte


28 mei 2021

AMENDEMENT

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; in vergadering bijeen op 27 mei 2021;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over (ontwerp) omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp;

Besluit:
Beslispunt 1 als volgt aan te passen:

  1. het ontwerp van de omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 ‘Verbonden met elkaar’ vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen:
    - dat de onderzoekslocatie aanvullende uitbreiding, transformatiegebied wonen, aan het einde van de Rijskade/achter sportpark de Groene Wijdte einde Rijskade/Virulypad, einde Sportlaan te Pijnacker (pagina’s 9, 23, 30, 35, 44); wordt verwijderd;
    - en dat de ontwikkelgebieden, gebiedsprofielen en tekst van de (ontwerp)omgevingsvisie hierop aan te passen.

Toelichting

Onderzoekslocatie en transformatiegebied wonen, aan het einde van de Rijskade/Virulypad/einde Sportlaan (achter sportpark de Groene Wijdte), is nu nog bijna geheel groen en nagenoeg onbebouwd gebied. Deze transformatielocatie is extra toegevoegd na de vaststelling van de transformatiegebieden in 2020, terwijl toen expliciet is aangegeven dat er niet meer transformatiegebieden bij kwamen. Nu wordt, zonder dat dit wordt onderbouwd, toch weer een extra transformatielocatie toegevoegd.

Om de groene ruimte te sparen en een gezonde en leefomgeving te bevorderen is het zeer onwenselijk deze locatie nog weer toe te voegen.

Het gebied in beeld:

Grond PN

Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) Jan Nederveen (Progressief Pijnacker-Nootdorp)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Ontwerp Omgevingsvisie Groene Bufferzone Delfgauw

Lees verder

Motie: onderzoek wensen jongeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!