Amen­dement: Kader­stelling Bomen


30 juni 2022

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 30 juni 2022;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen;

Besluit:

Beslispunt 1 als volgt aan te passen:

de kader stellende notitie Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen vast te stellen, waarbij op pagina 4, onder ‘Groen in en om de Kernen is een thematisch omgevingsprogramma en omvat beleid voor de volgende onderwerpen:’, de tekst:

  • “Bomen”

te vervangen door:

  • “Bomenbeleid, bijvoorbeeld gemeentelijk bomenbeleid, tiny forests en kapbeleid

Toelichting

Dit amendement is een nadere uitwerking van de volgende passages uit de Omgevingsvisie:

Verder zijn er veel bomen bij gekomen. Deze zorgen voor verkoeling bij extreme hitte en zijn een woonplaats voor vogels, vleermuizen en andere dieren. Per wijk wordt gekeken naar het type groen dat het beste past bij de wijk en de behoefte van de mensen en dieren die daar wonen. Het beheer moet aansluiten bij de inrichting. We zorgen ervoor dat in iedere (nieuwe) woonwijk voldoende openbaar groen van een passende kwaliteit aanwezig is. Dit werken we nader uit in een programma.’

En

Meer groen en bomen in tuinen en de openbare ruimte, maakt de gemeente groener en fijner om in te wonen, werken en verblijven en draagt bij aan het verminderen hittestress, zelfs op de warmste dagen.

De formulering ‘bomen’ is erg algemeen. Daarom een aanscherping van de kaderstelling.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Raadslid Pijnacker-Nootdorp

Motivering amendementen en motie

De kaderstellende nota Groen in en om de kernen betreft een eerste nadere uitwerking van de Omgevingsvisie en moet daarop aansluiten. Dat is nu niet altijd het geval. Daarom dient de Partij voor de Dieren een aantal amendementen en een motie in en ik zal ze kort toelichten.

Het derde amendement betreft bomen. Het begrip bomen is erg algemeen betreft een onduidelijke kaderstelling. Ook hier mag de kaderstelling nog verder worden aangescherpt van ‘bomen’ naar ‘bomen, waaronder gemeentelijk bomenbeleid, tiny forests en kapbeleid’ op basis van de Omgevingsvisie, waarin staat:

Verder zijn er veel bomen bij gekomen. Deze zorgen voor verkoeling bij extreme hitte en zijn een woonplaats voor vogels, vleermuizen en andere dieren. Per wijk wordt gekeken naar het type groen dat het beste past bij de wijk en de behoefte van de mensen en dieren die daar wonen. Het beheer moet aansluiten bij de inrichting. We zorgen ervoor dat in iedere (nieuwe) woonwijk voldoende openbaar groen van een passende kwaliteit aanwezig is. Dit werken we nader uit in een programma.’

En

Meer groen en bomen in tuinen en de openbare ruimte, maakt de gemeente groener en fijner om in te wonen, werken en verblijven en draagt bij aan het verminderen hittestress, zelfs op de warmste dagen.

Daarom een aanscherping van de kaderstelling.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: omzetting Langelandseweg 18 Nootdorp van bedrijfswoning naar plattelandswoning

Lees verder

Amendement: Brede belangengroepen Omgevingsprogramma Groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!