Die ballon gaat niet op


14 juli 2019

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op donderdag 11 juli 2019;

gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;

gelezen het voorstel over de Kadernota 2019;

Constaterende dat:

 • er steeds meer zwerfvuil in het milieu terecht komt; en de hoeveelheid ronddrijvend plastic in het water blijft groeien;[1]
 • restanten van ballonnen, maar ook de touwtjes vaak onderdeel zijn van dit zwerf- en drijfvuil;
 • deze restanten van ballonnen opgegeten worden door vissen, vogels en andere dieren wat vaak leidt tot sterfte;
 • de Tweede Kamer op 9 december 2014 een motie heeft aangenomen, waarin de gemeenten worden opgeroepen het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan;
 • veel gemeenten inmiddels een verbod op het oplaten van ballonnen hebben;

Overwegende dat:

 • plastic zwerfvuil in zee, beter bekend als plastic soep, een groeiend probleem is met negatieve gevolgen voor milieu, veiligheid, economie en mogelijk ook gezondheid;
 • ook biologisch afbreekbare ballonnen te lang in de natuur aanwezig blijven en daardoor schadelijk zijn;
 • het oplaten van wensballonnen risico's met zich meebrengen in relatie tot brandveiligheid;
 • de gemeente Pijnacker-Nootdorp zich wil inzetten voor het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving
 • de gemeente dat wil doen samen met de inwoners;

Verzoekt het college:

 • het verbod op het oplaten van gasballonnen en brandende wensballonnen bij de eerstvolgende wijziging op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
 • hierover actief te communiceren met inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen te betrekken bij de behandeling van evenementenvergunningen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Janno Meijer Saskia Kleewein

Partij voor de Dieren CDA PPN

[1]http://www.dieballongaatnietop.nl/


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Tiny forests

Lees verder

Motie vreemd aan de agenda wildopvang Delft

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!