Tiny forests


14 juli 2019

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op donderdag 11 juli 2019;

gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;

gelezen het voorstel over de Kadernota 2019;

Constaterende dat:

  • de provincie Zuid-Holland in 2019 een subsidie van 500.000 euro heeft verstrekt aan IVN Zuid-Holland ten behoeve van het project Tiny Forest;
  • de aanleg en beheer van deze Tiny Forests samen met de inwoners, de buurt, scholen en in samenwerking met de gemeente gebeurt;
  • de wijze van zeer diverse en inheemse aanplant binnen een aantal jaar al leidt tot een aantoonbare toename van de biodiversiteit;

Overwegende dat:

  • in de gemeente een groene plek ontstaat om elkaar te ontmoeten en om les te geven in een buitenlokaal;
  • Tiny Forest een goede maatregel tegen hittestress is;
  • Tiny Forest een mooie kans biedt door versterking van de biodiversiteit aan vermindering van plagen als de eikenprocessierups;

Verzoekt het college:

  • · in samenwerking met IVN te inventariseren waar er mogelijkheden zijn om in Pijnacker-Nootdorp het project ‘tiny forest’, geïnitieerd door het IVN, in onze gemeente uit te voeren;

de gemeenteraad voor juli 2020 te informeren ;

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Saskia Kleewein Jolanda van Leeuwen Bart van Straaten

Partij voor de Dieren PPN Eerlijk Alternatief VVD


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Niet besteed beheergeld Dobbeplas 2018 investeren in versterking biodiversiteit

Lees verder

Die ballon gaat niet op

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!