Motie: APV Commu­ni­ca­tie­stra­tegie Oud en Nieuw


21 december 2023

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 21 december 2023;gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp 2023;
gelezen het voorstel over Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpassing 2024;

Constaterende dat:

  • een doelstelling van de gemeente is om de jaarwisseling feestelijk, maar vooral veilig en met zo min mogelijk overlast en schade te laten verlopen;
  • het belangrijk is dat inwoners goed op de hoogte zijn van de regels over het afsteken van vuurwerk, carbid schieten en vreugdevuren;
  • communicatie één van de beleidsinstrumenten is, naast de preventieve en repressieve maatregelen die genomen worden tijdens de jaarwisseling;

Overwegende dat:

  • het Openbaar Ministerie (OM) de jaarwisseling als een evenement beschouwt. Dit houdt in dat bij de beoordeling van jaarwisseling gerelateerde strafzaken een verzwaringsfactor van 75 procent geldt, evenals geweldsgebruik tegen mensen met een publieke taak;
  • het belangrijk is te verduidelijken wat legaal vuurwerk is en wat niet geoorloofd is en wat de consequenties zijn bij overtredingen;
  • een duidelijke en gerichte communicatie over de gevaren en regels van het afsteken van (il)legaal vuurwerk, de boetes, maar ook over de vuurwerkvrije zones kan helpen om overlast, schade en overtredingen te verminderen en de veiligheid te vergroten;

Verzoekt het college:

  • een communicatiestrategie Oud en Nieuw nader uit te werken voor de jaarwisseling 2024-2025;

en gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Rob van der Welle CU/SGP

Toelichting:

Deze motie gaat over communicatiestrategie over vuurwerk, carbidschieten en vreugdevuren rond Oud en Nieuw.

De doelstelling van de gemeente is om de jaarwisseling feestelijk, maar vooral veilig en met zo min mogelijk overlast en schade te laten verlopen. Het is daarom belangrijk dat inwoners goed op de hoogte zijn van de regels over het afsteken van vuurwerk, carbid schieten en vreugdevuren. Communicatie is één van de beleidsinstrumenten, naast de preventieve en repressieve maatregelen die genomen worden tijdens de jaarwisseling.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt de jaarwisseling als een evenement. Dit houdt in dat bij de beoordeling van jaarwisseling gerelateerde strafzaken een verzwaringsfactor van 75 procent geldt, evenals geweldsgebruik tegen mensen met een publieke taak. Het is belangrijk om dit goed te communiceren, evenals te verduidelijken wat legaal vuurwerk is en wat niet geoorloofd is en wat de consequenties zijn bij overtredingen.

Een duidelijke en gerichte communicatie over de gevaren en regels van het afsteken van (il)legaal vuurwerk, de boetes, maar ook over de vuurwerkvrije zones kan helpen om overlast, schade en overtredingen te verminderen en de veiligheid te vergroten.

Daarom dient onze fractie een motie in waarin we het college verzoeken om een communicatiestrategie Oud en Nieuw nader uit te werken voor de jaarwisseling 2024-2025. De motie dien ik mede in namens de fractie van CU/SGP.

Vuurpijlen en harde knallen in de directe omgeving hebben wel degelijk veel meer impact voor dieren dan op meer afstand.

Ik kan uit eigen ervaring spreken dat paarden veel onrustiger zijn als er in de directe omgeving siervuurwerk en harde knallen te zien en te horen zijn.

PPN steunt EA steunt.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: APV Uitbreiding vuurwerkvrije zone

Lees verder

Amendement Geen nadelige gevolgen van verlichting voor Ackerdijkse Plassen bij aanleg MFR

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!