Motie: APV Uitbreiding vuur­werk­vrije zone


21 december 2023

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 21 december 2023;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp 2023;gelezen het voorstel over Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpassing 2024;

Constaterende dat:

  • niet alleen mensen, maar ook veel dieren angst en stress ondervinden van vuurwerk rondom Oud en Nieuw, waaronder dieren in dierenverblijven en honden- en kattenpensions;
  • in het algemeen een dierenverblijf wordt gedefinieerd als een al dan niet overdekte ruimte voor het houden van landbouwhuisdieren, zoals een stal, een (on)overdekte uitloop die intensief wordt gebruikt. Maar ook honden- en kattenpensions, kunnen worden aangemerkt als een dierenverblijf;
  • er door het college op grond van de APV een aantal vuurwerkvrije zones is ingesteld;

Overwegende dat:

  • de gemeente de inwoners vroegtijdig informeert over de regels rondom het afsteken van vuurwerk, inclusief welke vuurwerkvrije zones er zijn;
  • er in veel andere gemeenten vuurwerkvrije zones zijn ingesteld rondom dierenverblijven;
  • het blijkt dat er een preventieve werking uitgaat van de instelling van vuurwerkvrije zones;
  • een vuurwerkvrije zone nabij dierenverblijven helpt om de veiligheid en het welzijn van de daar aanwezige dieren te vergroten;
  • hiermee, net als in de overige vuurwerkvrije zones, niet volledig gehandhaafd kan worden, maar excessen wel kunnen worden aangepakt;

Verzoekt het college:

  • op basis van artikel 2.73 1e lid van de APV dierenverblijven (inclusief honden- en kattenpensions) in een straal van 100 meter daaromheen als vuurwerkvrije zones aan te wijzen;

en gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Toelichting:

Deze motie gaat over aanwijzing van vuurwerkvrije zones rondom dierenverblijven inclusief honden- en kattenpensions.

Niet alleen mensen, maar ook veel dieren ondervinden angst en stress van vuurwerk rondom Oud en Nieuw, waaronder dieren in dierenverblijven en honden- en kattenpensions.

In het algemeen wordt een dierenverblijf gedefinieerd als een al dan niet overdekte ruimte voor het houden van landbouwhuisdieren, zoals een stal, een (on)overdekte uitloop die intensief wordt gebruikt. Maar ook honden- en kattenpensions, kunnen worden aangemerkt als een dierenverblijf.

Door het college is op grond van de APV een aantal vuurwerkvrije zones ingesteld.

In heel veel andere gemeenten zijn al vuurwerkvrije zones ingesteld rondom dierenverblijven, zoals het Westland, Den Haag, Woerden, Utrecht, Katwijk.

Het blijkt dat er een preventieve werking uitgaat van de instelling van vuurwerkvrije zones.

Een vuurwerkvrije zone nabij dierenverblijven helpt om de veiligheid en het welzijn van de daar aanwezige dieren te vergroten. Hiermee kan, net als in de overige vuurwerkvrije zones, niet volledig gehandhaafd worden, maar excessen kunnen door deze aanwijzing wel worden aangepakt.

Daarom verzoekt onze fractie het college op basis van artikel 2.73 1e lid van de APV dierenverblijven (inclusief honden- en kattenpensions) in een straal van 100 meter daaromheen als vuurwerkvrije zones aan te wijzen.



Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Ecologisch bermbeheer

Lees verder

Motie: APV Communicatiestrategie Oud en Nieuw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!