Motie: Ecolo­gisch berm­beheer


7 november 2023

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 7 november 2023;
gelet op artikel 48 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker-Nootdorp 2023;
gehoord de beraadslagingen over de Begroting 2024;

Constaterende dat:

  • Pijnacker-Nootdorp nog steeds geen volledig ecologisch bermbeheer heeft, terwijl duurzaamheid en ecologie hoog in het vaandel staan;
  • de provincie Zuid-Holland 100% ecologisch bermbeheer uitvoert;[1]
  • In een aantal gemeenten, waaronder Gouda, al volledig ecologisch bermbeheer succesvol wordt toegepast;[2] [3]

Overwegende dat:

  • in het belang van de biodiversiteit en versterking van de natuur het belangrijk is om ecologisch bermbeheer in onze gemeente verder uit te breiden;
  • de Vlinderstichting veel kennis in huis heeft over ecologisch bermbeheer;[4]

Verzoekt het college:

  • In overleg te gaan met de provincie, de gemeente Gouda en de Vlinderstichting over de toepassing van gemeentelijk ecologisch bermbeheer;
  • De uitkomsten van deze gesprekken voor de bespreking met de Raad over het Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen te doen toekomen en de verbeterpunten voor ecologisch bermbeheer te verwerken in het Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Nita Graafland Fractie Graafland

[1] https://www.zuid-holland.nl/on...
[2] https://www.nu.nl/klimaat/6280987/ecologisch-bermbeheer-is-een-topsport-met-soms-verbluffende-resultaten.html?fbclid=IwAR2f7jloqp5EAV4PcyjGZH1doXCqGR5s8sdilfF3vQKYBLfyWp2JfBpKtJs
[3] https://maakgoudaduurzaam.nl/items/stadsecoloog-andre-van-kleinwee-is-de-beste-bermbeheerder-van-nederland
[4] https://www.vlinderstichting.nl/bermbeheerder/jaap-mekel-mekelogisch-beheer/

Toelichting motie ecologisch bermbeheer

Pijnacker-Nootdorp heeft nog steeds geen volledig ecologisch bermbeheer, terwijl duurzaamheid en ecologie hoog in het vaandel staan. Er valt nog te leren van andere overheden, die al wel 100% ecologisch bermbeheer uitvoeren. Zo voert de provincie Zuid-Holland 100 procent ecologisch bermbeheer uit. In een aantal gemeenten, waaronder Gouda, wordt al volledig ecologisch bermbeheer succesvol wordt toegepast. Ecoloog Andrë van Kleinwee van de gemeente Gouda en Zoetermeer heeft veel kennis in huis. En ook Jaap Mekel van de Vlinderstichting beschikt over veel deskundigheid over ecologisch bermbeheer.

In het belang van de biodiversiteit en versterking van de natuur is het belangrijk om ecologisch bermbeheer in onze gemeente verder uit te breiden. De Partij voor de Dieren vraagt het college in een motie om in gesprek te gaan met de provincie, de gemeente Gouda en de Vlinderstichting over de toepassing van ecologisch bermbeheer. Ten tweede verzoeken we het college om de uitkomsten van deze gesprekken en de verbeterpunten voor de bespreking van het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen, waar dit thuishoort in een brief aan de Raad te doen toekomen.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vreemd aan de agenda Tiny Houses

Lees verder

Motie: APV Uitbreiding vuurwerkvrije zone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!