Motie: Carnivoor geef het door


3 november 2022

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op donderdag 3 november 2022;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de Begroting 2023-2026;

constaterende dat:

  • Vlees, vis en zuivel de meest milieu- en klimaatbelastende onderdelen van ons voedselpakket zijn;
  • een vegetarisch voedingspatroon positief bijdraagt aan het verminderen van broeikasgasemissies en zorgt voor minder dierenleed;
  • de voedselkeuze in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;
  • minder vlees eten wordt geadviseerd door de landelijke overheid en het Voedingscentrum in het belang van een gezonde levensstijl;
  • steeds meer mensen (meer) plantaardig willen gaan eten, o.a. om gezondheid, klimaat en dierenwelzijn;

overwegende dat:

  • het college aangeeft te willen streven naar een beter milieu en een gezonde levensstijl;
  • het college aangeeft dierenwelzijn belangrijk te vinden;
  • het college zich inzet voor verbetering van de lokale gezondheid;
  • de persoonlijke voedingskeuze van mensen gerespecteerd blijft;

Verzoekt het college:

  • om de gemeentelijke catering standaard vegetarische gerechten, bij voorkeur lokaal, te laten serveren bij lunches, diners en snacks tijdens bijeenkomsten, die door de gemeente wordt georganiseerd; waarbij biologisch vlees of vis als dieetwens kan worden opgegeven;

en gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Jan Willem Maas Progressief Pijnacker-Nootdorp


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Bedreiging volksgezondheid en gevaar voor nieuwe pandemie door vogelgriep

Lees verder

Motie: Kostendekkende vergoeding wildopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!