Motie: discussie vuur­werk­beleid


22 september 2022

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 22 september 2022;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelet op het Raadsakkoord ‘bouwen aan de toekomst’ gelezen het voorstel over de Startnotitie integraal veiligheidsplan 2023-2026;

constaterende dat:

  • in het raadsakkoord ‘Bouwen aan de Toekomst’ is vastgesteld dat ‘bij het opstellen van de startnotitie door het college en tijdens het participatietraject de discussie gevoerd moet worden over onder andere vuurwerkbeleid rond oud en nieuw’;
  • bij het opstellen van de Startnotitie integraal veiligheidsplan 2023-2026 echter geen discussie is gevoerd;

overwegende dat:

  • het van groot belang is om te voldoen aan hetgeen is vastgesteld in het Raadsakkoord ‘Bouwen aan de Toekomst’
  • dit de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur vergroot;

verzoekt het college:

  • alsnog de discussie te voeren over het vuurwerkbeleid rond oud en nieuw;
  • de uitkomsten van de discussie te verwerken in de (vervolg)nota Integraal Veiligheidsplan;

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: schrappen vuurwerkbeleid

Lees verder

Motie: Bedreiging volksgezondheid en gevaar voor nieuwe pandemie door vogelgriep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!