Motie: Donkerte gebieden zo donker mogelijk


25 november 2021

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op donderdag 25 november 2021;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de Omgevingsvisie met bijbehorende Plan MER;

constaterende dat:

  • als donkerte gebieden in de Omgevingsvisie zijn aangewezen de gebieden Zuidpolder en Biesland (pag. 41);
  • door het college is aangegeven dat gemeentelijk lichtbeleid ontwikkeld gaat worden in het omgevingsprogramma omgevingskwaliteit;

overwegende dat:

  • donkerte een belangrijke welzijns- en gezondheidsfunctie heeft voor het welzijn van mens en dier (regelen biologische klok en kalender) en versterking van de biodiversiteit;
  • lichtvervuiling de beleving van het nachtelijke landschap en van de natuur verstoort;
  • lichtoverlast van de kassen in een deel van onze gemeente groot is;
  • uit het (representatieve) belevingsonderzoek in opdracht van het project ‘Laat het donker donker’, uitgevoerd door onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen, blijkt dat mensen duisternis heel belangrijk vinden, wat ook wordt bevestigd door de Raad voor Ruimtelijke, Milieu- en Natuuronderzoek (RNMO) en onderzoeksbureau Tangram;
  • ook het aanvullend ecologisch advies van Bureau Tauw het ecologisch belang van donkerte aangeeft;
  • uit onderzoek blijkt dat de meeste ergernis wordt opgewekt door onder andere reclameverlichting en verlichting van kassen;

verzoekt het college om:

  • Naast de gebieden Biesland en de Zuidpolder te onderzoeken welke andere gebieden aangewezen kunnen worden als zo donker mogelijk, bijvoorbeeld de Groenzoom, Ackerdijkse Plassen en de Balij;

en gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Jan Nederveen PPN


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Kinderburgermeester

Lees verder

Motie: Antihoutstook

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!