Motie: Mag het licht uit?


10 november 2020

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op dinsdag 10 november 2020;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de Begroting 2021;

constaterende dat:

 • duisternis steeds schaarser wordt door lichtvervuiling: lichten bij gebouwen, lege kantoren, bedrijven, reclamezuilen of plantenkassen.
 • onnodige verlichting een belasting is voor de gezondheid; de natuur, het milieu; de energietransitie (energiebesparing);
 • in juni 2019 een motie van CDA en D66 in de Tweede Kamer is aangenomen om gezamenlijk met gemeenten en provincies te komen met een leidraad over lichthinder;

overwegende dat:

 • ruim 70% van de bedrijven lichten ’s-nachts onnodig aan houdt;[1]
 • verlichte reclamezuilen in de nachtelijke uren weinig functioneel zijn en daarom een onnodige belasting van het milieu en onze leefomgeving veroorzaken;
 • 77 procent van de bevolking vindt dat reclameverlichting en verlichting aan de buitenkant van kantoren na 12 uur ’s nachts uit mag;
 • minder licht bijdraagt aan energiebesparing;
 • een overdaad aan verlichting in de nachtelijke uren op tal van plaatsen als hinderlijk en ongewenst wordt ervaren;
 • Nederland een van de lichtste landen ter wereld is; vanuit de ruimte is te zien dat ons land helemaal oplicht door de hoeveelheid kunstlicht;
 • de Nacht van de Nacht (N8vdN8) een landelijk evenement is dat jaarlijks op de laatste zaterdag van oktober wordt georganiseerd, waaraan diverse gemeenten al deelnemen om mensen bewust te maken van lichtvervuiling en de mogelijkheden om dit terug te dringen;
 • gemeenten afwegingsruimte krijgen om invulling te geven aan het voorkomen van lichthinder;

Verzoekt het College:

 • vanaf 2022 als gemeente deel te nemen aan de Nacht van de Nacht;
 • om in samenwerking met de provincie voor 1 juni 2021 te komen met een leidraad en plan van aanpak over lichthinder;

en gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren (PvdD)

[1] https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/ruim-70-van-de-bedrijven-houdt-lichten-s-nachts-onnodig-aan/


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Ontwerpbestemmingsplan de Steg

Lees verder

Motie: Klimaatfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!