Gemeen­teraad Pijnacker-Nootdorp positief over instelling kinder­bur­ge­meester


25 februari 2022

Pijnacker-Nootdorp, 25 februari 2022 Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is besloten onderzoek te doen of er draagvlak is voor een kinderburgemeester in de gemeente. De Partij voor de Dieren heeft hiervoor een voorstel ingediend dat unaniem door de raad is aangenomen. Voor 1 juli geeft het college via een schriftelijk verslag een terugkoppeling aan de raad met daarin de bevindingen van het onderzoek en bij voldoende belangstelling wordt een voorstel voorgelegd voor het instellen van een kinderburgemeester.

In Nederland zijn er al in 87 gemeenten een kinderburgmeester die fungeert als ambassadeur voor de kinderen in hun gemeente. Een kinderburgemeester wordt gekozen uit kinderen in een gemeente en deze kan in haar/zijn rol als ambassadeur met de burgemeester mee naar bijzondere bijeenkomsten en bezoeken, zoals de intocht van Sinterklaas, koningsdag en de opening van een nieuwe school. Daarnaast voert de kinderburgemeester een eigen agenda uit, namens en samen met de kinderen uit de gemeente.

Een kinderburgemeester kan een brug vormen tussen kinderen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de lokale politiek en kan de betrokkenheid en participatie van kinderen met de raad vergroten. De gemeenteraad en het college kunnen door de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester meer leren over hoe kinderen de gemeente zien en wat zij belangrijk vinden. Zo kan de nieuwe burgemeester samen met de kinderburgemeester een boegbeeld zijn ook voor de jeugd, want kinderen zijn de toekomstige bewoners en gebruikers van de gemeente.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: ‘In 2021 hebben we het initiatief genomen voor een rondetafelgesprek met jongeren en dat gesprek heeft ons geïnspireerd om een voorstel te doen voor een kinderburgemeester, omdat het belangrijk is ook kinderen in onze gemeente een stem te geven en daar wat mee te doen, want kinderen hebben vaak een onbevangen en verfrissende kijk op de samenleving. We zijn blij met de steun van het college en de raad om hiermee aan de slag te gaan'

Gerelateerd nieuws

Meer dan duizend ganzen verstikt in Pijnacker

Pijnacker-Nootdorp, 20 februari 2022 – Uit antwoorden van het college van B&W op schriftelijke vragen van de Partij voor de D...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil opvang Oekraïense vluchtelingen in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp, 3 maart 2022 – De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp heeft schriftel...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!