Meer dan duizend ganzen verstikt in Pijnacker


20 februari 2022

Pijnacker-Nootdorp, 20 februari 2022 – Uit antwoorden van het college van B&W op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren is gebleken dat er in 2021 na een vangactie 1.272 ganzen zijn vergast met koolstofdioxide. Bij deze zeer dieronvriendelijke methode sterven de ganzen een nare dood door verstikking.

De Partij voor de Dieren is zeer ontstemd over deze vang- en doodactie. De actie was een initiatief van de Provincie Zuid-Holland, waar het college van B&W namens de Gemeente Pijnacker-Nootdorp mee heeft ingestemd. Als hoofdreden wordt opgegeven dat de ganzen ernstige schade veroorzaken aan grasland en andere landbouwgewassen, oftewel economische schade. In de Dierenwelzijnsnota staat dat dierbestrijding alleen plaats vindt wanneer er sprake is van gevaar voor de volksgezondheid en niet bij economische schade. Ganzen worden in deze context zelfs expliciet genoemd als voorbeeld van dieren die niet bestreden zullen worden.

De Partij voor de Dieren vindt het mede daarom onbegrijpelijk dat er ingestemd is met deze vang- en doodactie. De oorzaak voor de relatief grote hoeveelheid wilde ganzen in onze gemeente is te vinden in een verstoorde ecologie. De aanwezige graslanden in onze gemeente zijn aantrekkelijk voor de ganzen, want bieden veel voedsel. Deze landschapsinrichting zorgt ervoor dat ze hier graag wonen en zich voortplanten. Zolang die inrichting niet verandert, zullen er altijd grote groepen nieuwe ganzen zich blijven vestigen in onze gemeente. Een vang- en doodactie lost het onderliggende probleem niet op en zorgt alleen maar voor onnodig dierenleed.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: ‘De Partij voor de Dieren zal ook de komende jaren blijven strijden voor dierenwelzijn in Pijnacker-Nootdorp, waaronder een betere behandeling van de wilde ganzen in onze gemeente. De oplossing moet gezocht worden in een ecologisch herstel en evenwicht van het landschap, niet in het zinloos verstikken van ganzen.’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren zegt het met muziek in de politiek in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp, 17 februari 2022 – De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp houdt op zaterdag 26 februari en zaterd...

Lees verder

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp positief over instelling kinderburgemeester

Pijnacker-Nootdorp, 25 februari 2022 – Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is besloten onderzoe...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!