Jaar­verslag 2022 Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp


15 september 2023

Bekijk hier ons jaarverslag: Jaarverslag 2022 PvdD Pijnacker Nootdorp

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil fastfoodgroei rondom scholen indammen

Pijnacker-Nootdorp, 7 juli 2023 – De Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp heeft een duidelijk standpunt ingenomen in de s...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil bij ontwikkeling Boezemvaart focus op woningbouw en klimaatadaptatie

Pijnacker, 25 september 2023 – De Partij voor de Dieren heeft samen met de fractie Graafland en D66 een wijzigingsvoorstel in...

Lees verder

Betrokken personen

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.