Partij voor de Dieren wil bij ontwik­keling Boezem­vaart focus op woningbouw en klimaat­adap­tatie


21 september 2023

Pijnacker, 25 september 2023 – De Partij voor de Dieren heeft samen met de fractie Graafland en D66 een wijzigingsvoorstel ingediend om bij het onderzoek gebiedsontwikkeling Boezemvaart de focus te leggen op woningbouw, groen en klimaatadaptie. Het voorstel van het gemeentebestuur was gericht op onderzoek naar ontwikkeling van woningbouw en bedrijven. De Boezemvaart is het gebied dat in de kom ligt van de Katwijkerlaan en de Vlielandseweg in Pijnacker.

Er is een enorme behoefte aan betaalbare woningen voor diverse doelgroepen in onze gemeente. Daar moet de prioriteit liggen in combinatie met een gezonde, groene en toekomstbestendige leefomgeving in de Boezemvaart. De Partij voor de Dieren, fractie Graafland en D66 vinden dat dit gebied goede mogelijkheden biedt om daar woningen te bouwen, groen te ontwikkelen met aandacht voor klimaatadaptatie. Daarnaast willen de partijen dat er kleinschalige mogelijkheden komen voor een bedrijf aan huis voor ZZP-ers.

In de Omgevingsvisie van Pijnacker-Nootdorp staat dat het aantal en de omvang van de bedrijventerreinen niet worden uitgebreid. Ook staat er dat de fysieke ruimte om woningen te bouwen, wordt gezocht door (glas)tuinbouwgebieden die niet meer toekomstbestendig zijn gefaseerd te transformeren naar woningbouw. Deze vastgestelde kaders voor het inrichten van de schaarse ruimte komen voort uit de urgentie van woningbouw, die hoger is dan die voor uitbreiding van bedrijventerreinen. De voorgestelde wijziging brengt het Gebiedsgerichte Omgevingsprogramma de Boezem beter in lijn met de Omgevingsvisie en geeft aan waar de wens ligt ten aanzien van het toekomstig ruimtegebruik in de Boezemvaart. Het wijzigingsvoorstel behaalde geen meerderheid.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: β€˜De Omgevingsvisie is duidelijk: het areaal bedrijventerrein wordt niet uitgebreid en nieuwe woningen worden gerealiseerd door omvorming van glastuinbouwgebieden naar woningbouw. We hebben woningen nodig en daar moet dan ook de prioriteit liggen, boven meer bedrijfsterreinen.’

Gerelateerd nieuws

Jaarverslag 2022 Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp

Bekijk hier ons jaarverslag: Jaarverslag 2022 PvdD Pijnacker Nootdorp

Lees verder

Partij voor de Dieren wil (tijdelijke) Tiny Houses in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp, 13 oktober 2023 – De Partij voor de Dieren heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering een voorstel ingedie...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!