Partij voor de Dieren stelt vragen over maaien in broed- en bloei­pe­riode


24 april 2023

Pijnacker-Nootdorp, 24 april 2023 – De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het maaien in de broed- en bloeiperiode. Er is in deze kwetsbare periode gemaaid waardoor er veel ecologische schade is ontstaan aan de ondergrond door het maaien.

Onder meer in het recreatiegebied Ruyven Noord en langs de slootkanten van Keulseweg in de gemeente is de ondergrond kapot gereden en zijn bloeiende kruidenmengsels vernietigd zonder dat ze hun zaden hebben kunnen afgeven. Dit handelen is niet in het belang van de ecologie en niet bevorderlijk voor het verhogen van de biodiversiteit in de gemeente.

De Partij voor de Dieren wil van het gemeentebestuur weten waarom er op deze plekken gemaaid is midden in de broed- en bloeiperiode, terwijl er geen sprake is van een gevaar voor de verkeersveiligheid en het juist in het belang is van de ecologie om nu niet te maaien.

Daarnaast wil de partij weten hoe de nadelige gevolgen voor de ecologie en de biodiversiteit door dit maaibeleid in het voorjaar afgewogen zijn tegen andere belangen op de genoemde plekken en of er gemaaid is overeenkomstig het vigerende maaibestek.

De partij heeft het gemeentebestuur gevraagd om zo nodig de overeenkomst met de uitvoerder aan te scherpen en andere maatregelen te treffen om dergelijke ecologische schade in de toekomst te voorkomen.

Op de plekken waar ecologisch beheer plaatsvindt, wordt pas in juli gemaaid. De Partij voor de Dieren wil weten of er op de genoemde plekke sprake is van ecologisch beheer en wil graag een overzicht van alle ecologische beheerde terreinen in de gemeente.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: ”We vinden dat er alleen buiten de broed- en bloeiperiode gemaaid moet worden, tenzij de verkeersveiligheid in het geding is. Bovendien is er veel onnodige bodemschade ontstaan aan de percelen door de zware machines en de zachte ondergrond, wat veel ecologische schade veroorzaakt. Dat moet echt anders!’’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil woningisolatie zonder dierenleed

Pijnacker-Nootdorp, 10 februari 2023 – Bij woningisolatie zijn dieren, die zich in de spouwmuren vestigen, vaak de dupe. Als ...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil fastfoodgroei rondom scholen indammen

Pijnacker-Nootdorp, 7 juli 2023 – De Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp heeft een duidelijk standpunt ingenomen in de s...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!