Partij voor de Dieren wil wonin­g­iso­latie zonder dierenleed


10 februari 2023

Pijnacker-Nootdorp, 10 februari 2023 – Bij woningisolatie zijn dieren, die zich in de spouwmuren vestigen, vaak de dupe. Als ze al niet gedood worden tijdens het volstorten van de muren, verliezen ze hun huisvesting. De Wet Natuurbescherming verplicht woningeigenaren om maatregelen te treffen. Dit is bij veel eigenaren niet bekend of wordt bewust niet gedaan. De Partij voor de Dieren heeft daarom vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Steeds meer inwoners laten hun woning isoleren, zeker met de stijgende energieprijzen. De Partij voor de Dieren juicht dat toe, want energiebesparing is goed voor onze planeet. Het is wel belangrijk om dit isoleren op een zorgvuldige manier te doen, waarbij dieren worden gespaard. De Wet natuurbescherming (Wnb) verplicht woningeigenaren daarom om dieren, die in de spouw of onder het dak leven, te beschermen. Daarbij is onderzoek nodig om te achterhalen welke soorten aanwezig zijn en welke maatregelen nodig zijn voor bescherming. Niet iedereen is hiervan op de hoogte of houdt zich hier aan.

Het is belangrijk dat woningisolatie niet ten koste gaat van dieren. Vleermuizen en vogels die in de spouwmuren nestelen moeten de kans krijgen om weg te vliegen voor de muren gevuld worden met isolatiemateriaal. Ook hebben ze vervangende huisvestingsmogelijkheden en (kraam)verblijven nodig. Hier komt bij dat de bewoners van spouwmuren vaak dieren zijn die al onder druk staan. Denk hierbij aan de zeldzame meervleermuis en andere vleermuizen, gierzwaluwen en de huismussen. Het is daarom ook in het belang van de biodiversiteit om deze dieren te beschermen.

De Partij voor de Dieren vraagt het college welke maatregelen worden getroffen om dierenleed tijdens woningisolatie te voorkomen. Zo wil de partij weten of het mogelijk is om voorwaarden over dierenbescherming op te nemen bij vergunnings- of subsidieverlening. Ook wil de partij weten of het college bereid is om particuliere woningeigenaren actief te informeren over hoe correct om te gaan met vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen bij woningisolatie. Tot slot wordt gevraagd of het college bereid is om extra huisvestingsmogelijkheden en (kraam)verblijven voor deze dieren in de openbare ruimte te maken. Dit kan bijvoorbeeld bij bruggen en viaducten. Dit zou een mooi voorbeeld van natuurinclusief bouwen zijn.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: β€˜Het is goed dat eigenaren hun woning isoleren, maar we willen ook dat dieren hierbij beter beschermd worden. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld bruggen of viaducten meer natuurinclusief ingericht worden, waardoor (meer)vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen meer nestelgelegenheid krijgen, dan wel andere geschikte voorzieningen, die hiertoe leiden om zo het wegvallen van schuilmogelijkheden door woningisolatie te compenseren. Ook zij hebben recht op leefruimte.’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren lanceert Meldpunt Vuurwerkoverlast

De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp heeft een meldpunt vuurwerkoverlast geopend. Ook in de afgelopen tijd is er al...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen over maaien in broed- en bloeiperiode

Pijnacker-Nootdorp, 24 april 2023 – De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp heeft vragen gesteld aan het gemeentebestu...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!