Partij voor de Dieren wil (tijde­lijke) Tiny Houses in Pijnacker-Nootdorp


13 oktober 2023

Pijnacker-Nootdorp, 13 oktober 2023 – De Partij voor de Dieren heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering een voorstel ingediend voor mogelijkheden van Tiny Houses in de gemeente. Tiny Houses zijn duurzame, veelal makkelijk verplaatsbare, kleine woningen, die zeer betaalbaar én duurzaam zijn. Er is sprake van grote woningnood en Tiny Houses kunnen hiervoor een oplossing bieden voor met name starters.

Onder jongeren is er een groot draagvlak voor betaalbare en duurzame woningen en voor bewuster leven, zoals bijvoorbeeld de stichting Minitopia, waarbij jongeren bij gemeenten pleiten voor kleine Tiny Houses Communities. Bijkomend voordeel van Tiny Houses is dat ook de maandlasten aanzienlijk lager zijn dan bij een traditionele woning. De kleinschalige communities van Tiny Houses dragen bovendien bij aan de gemeenschapszin, sociale cohesie en het verminderen van eenzaamheid, omdat er veel gezamenlijk wordt gedaan, zoals het onderhouden van groen en een moestuin.

Er is sprake van schaarse beschikbare ruimte, maar Tiny Houses kunnen voor maximaal 10 jaar geplaatst worden. Er is dus sprake van tijdelijkheid op bijvoorbeeld braakliggende gronden, tijdelijk beschikbare gronden en particuliere gronden. Hierbij is het van belang om te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden om de woningnood op een meer creatieve manier te helpen oplossen. Temeer omdat de woningen gemakkelijk verplaatsbaar zijn naar een andere locatie.

De Partij voor de Dieren heeft het gemeentebestuur verzocht om te onderzoeken op welke plekken en onder welke voorwaarden in Pijnacker-Nootdorp Tiny Houses te realiseren zijn, tijdelijk dan wel permanent. Daarnaast heeft de partij het gemeentebestuur verzocht om hierover in overleg te gaan met omliggende gemeenten, zoals Delft, die ondanks de schaarse ruimte wel mogelijkheden hebben gezien voor de realisatie van Tiny Houses en om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om Tiny Houses te realiseren in combinatie met flexwoningen. Ten slotte is verzocht om via de media en de gemeentelijke website naar particuliere grondeigenaren te communiceren welke mogelijkheden er zijn voor Tiny Houses op particuliere gronden. De motie kreeg steun van de fractie Graafland, maar behaalde geen meerderheid.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp:

"Het is spijtig dat het gemeentebestuur en een meerderheid van de raad geen steun lijken te bieden voor een creatieve en duurzame aanpak van het aanzienlijke tekort aan betaalbare en duurzame woningen voor met name jongeren. Ons voorstel voor Tiny Houses heeft hopelijk wel een zaadje geplant en we kijken uit naar een groeiend besef dat deze woningen in de toekomst wel haalbaar zijn."

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil bij ontwikkeling Boezemvaart focus op woningbouw en klimaatadaptatie

Pijnacker, 25 september 2023 – De Partij voor de Dieren heeft samen met de fractie Graafland en D66 een wijzigingsvoorstel in...

Lees verder

Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp bezorgd over verstoring verblijfplaats vleermuizen

Pijnacker-Nootdorp, 28 november 2023 – De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp trekt aan de bel naar aanleiding van de...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!