Partij voor de Dieren wil de Oude Polder groen!


22 september 2022

Partij voor de Dieren, CDA, PPN: “Laat de Oude Polder groen”

CDA, PPN en PvdD willen dat de Oude Polder aan de rand van Tolhek groen blijft. Hiervoor willen zij dit najaar een motie indienen die het college verzoekt met een plan te komen om de voor ‘Recreatie - Natuurgebied’ aangewezen gronden conform deze bestemming in te richten. Ook denken zij na over een ontmoetingsfunctie voor dit stukje Pijnacker tussen de Groenzoom en de wijken Tolhek en Klapwijk. De fracties willen dat dit in samenspraak met alle relevante organisaties en betrokken wijkverenigingen gebeurt, zodat er voldoende draagvlak is voor de invulling. Alleen op deze manier worden de buurtbewoners niet elke keer verrast met invullingen als een busmuseum of een dierenpension.

Het liefst hadden de partijen deze maand al duidelijkheid kunnen geven aan de buurtbewoners, maar dat bleek geen haalbare kaart. Dat neemt echter niet weg dat het wel nodig is dat er een streep onder gezet gaat worden. Zo komt er duidelijkheid voor alle partijen en blijft besluitvorming niet nodeloos boven de markt hangen.

Voor het dierenpension zal een andere plek gezocht moeten worden, want dat die behoefte er is in onze gemeente, staat vast. Dat kan door nogmaals naar de locaties te kijken die al besproken zijn, maar het staat de eigenaar van het dierenpension vrij om ook naar plekken te kijken die niet in eigendom zijn van de gemeente. CDA, PPN en PvdD zien overigens ook een rol weggelegd voor de gemeente daarbij, bijvoorbeeld waar het om de randvoorwaarden voor vestiging gaat zoals parkeergelegenheid.

Carla van Viegen (PvdD), Jan-Willem Maas (PPN) en Janno Meijer (CDA).

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil meer gemeentelijke ondersteuning voor huisartsen

Pijnacker-Nootdorp, 5 augustus 2022 – Veel huisartsen ervaren de werkdruk als te hoog, zo bleek uit een enquête van de Landel...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil waarborg continuering opvang gewonde en zieke wilde dieren

Pijnacker-Nootdorp, 5 november 2022 – Tijdens de begrotingsbespreking 2023 heeft de Partij voor de Dieren gevraagd om een waa...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!