Partij voor de Dieren wil meer gemeen­te­lijke onder­steuning voor huis­artsen


5 augustus 2022

Pijnacker-Nootdorp, 5 augustus 2022 Veel huisartsen ervaren de werkdruk als te hoog, zo bleek uit een enquête van de Landelijke Huisartsenvereniging. Huisartsen krijgen steeds meer taken erbij zonder dat er extra huisartsen bij komen en er komen veel maatschappelijke problemen op het bordje van de huisarts. De gemeente heeft een wettelijke taak op het gebied van de lokale gezondheidszorg. Reden voor de Partij voor de Dieren om er vragen over te stellen aan het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp.

Steeds vaker wordt de huisarts geconfronteerd met maatschappelijke problemen, zoals sociale problemen of schulden, dat kan leiden tot gezondheidsklachten, maar ook onderliggende psychische problemen die kunnen leiden tot fysieke gezondheidsklachten en andersom. Daarnaast nemen de administratieve lasten voor huisartsen steeds meer toe.

De Partij voor de Dieren wil van het college weten welke nieuwe mogelijkheden het gemeentebestuur ziet vanuit haar wettelijke lokale gezondheidstaak om de huisartsen in Pijnacker-Nootdorp te ondersteunen om de werkdruk te verlagen.

Eén van de oorzaken van de toenemende werkdruk is de toenemende vergrijzing, ook in onze gemeente. Daarom wil de partij daarnaast weten welke nieuwe mogelijkheden het college ziet om in om de druk op huisartsen inzake gezondheid van ouderen te verminderen. De Partij voor de Dieren vraagt of de praktijkondersteuners, die door de gemeente zijn aangesteld, bijvoorbeeld uitgebreid kunnen worden.

Ook wil de partij weten welke samenwerkingsafspraken er nu zijn met huisartsen zijn er nu en of er één aanspreekpunt is vanuit de gemeente speciaal voor huisartsen, bijvoorbeeld over sociale, psychische, financiële en gezondheidsproblemen van inwoners, die raakvlakken hebben met gemeentelijke taken.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: ”De nood bij huisartsen is hoog en de gemeente kan vanuit haar lokale gezondheidstaak ondersteuning bieden om de werkdruk van huisartsen te verlichten. Er zijn al praktijkondersteuners voor huisartsen, maar dat kan met gemeentelijke ondersteuning worden uitgebreid, bijvoorbeeld ook specifiek voor ouderen. We zien graag dat er meer gemeentelijke ondersteuning komt, die de werkdruk van huisartsen verlichten en we gaan ervan uit dat het gemeentebestuur daarvoor zijn best gaat doen.’’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil opvang Oekraïense vluchtelingen in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp, 3 maart 2022 – De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp heeft schriftel...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil de Oude Polder groen!

Partij voor de Dieren, CDA, PPN: “Laat de Oude Polder groen” CDA, PPN en PvdD willen dat de Oude Polder aan de rand van Tolh...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!