Partij voor de Dieren wil waarborg conti­nu­ering opvang gewonde en zieke wilde dieren


3 november 2022

Pijnacker-Nootdorp, 5 november 2022 – Tijdens de begrotingsbespreking 2023 heeft de Partij voor de Dieren gevraagd om een waarborg van continuering van de opvang van gewonde en zieke gewonde dieren in Pijnacker-Nootdorp. Onlangs heeft de wildopvang Zuid-Holland in Delft permanent de deuren moeten sluiten vanwege financiële problemen. Dit wildopvangcentrum vangt vele duizenden gewonde en zieke wilde dieren per jaar op, waaronder die uit Pijnacker-Nootdorp.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren aangegeven dat het budget dat naar de wildopvang in Delft gaat nu naar rato wordt verdeeld over de opvangcentra waar nu de dieren naar toe worden gebracht.

Ook heeft het college toegezegd om in gesprek te gaan met de betreffende wildopvangcentra die de gewonde en zieke wilde dieren voor de gemeente gaan opvangen, dierenasiel ’t Julialaantje in Rijswijk, waar gevonden huis- en zwerfdieren uit onze gemeente naar toe worden gebracht en de dierenambulance Den Haag, die dieren voor de gemeente vervoert en waar de gemeente een dienstverleningsovereenkomst mee heeft. Onder andere zal gesproken worden over de toenemende (energie)kosten en zal bekeken worden of verhoging van de vergoeding nodig is. Het college zal een terugkoppeling van de uitkomst van deze gesprekken doen toekomen aan de gemeenteraad.

Ook in Provinciale Staten van Zuid-Holland zal de Statenfractie van de Partij voor de Dieren voorstellen doen bij de provinciale begrotingsbespreking voor financiële ondersteuning van de wildopvangcentra en dierenambulances.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp: ‘De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente de zorg en opvang van gewonde en hulpbehoevende in het wild levende dieren goed organiseert en begroot, zodat de zorg die nodig is ook gegarandeerd kan worden door dierenambulances, dierenartsen en opvangcentra. Andere omliggende wildopvangcentra, die nu al moeite hebben om het hoofd boven water te houden, moeten nu de gewonde en zieke dieren uit onze gemeente opvangen. Deze wildopvangcentra kennen ook een zorgelijke financiële situatie, welke nog eens versterkt wordt door de sterk gestegen (energie)prijzen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil de Oude Polder groen!

Partij voor de Dieren, CDA, PPN: “Laat de Oude Polder groen” CDA, PPN en PvdD willen dat de Oude Polder aan de rand van Tolh...

Lees verder

Partij voor de Dieren lanceert Meldpunt Vuurwerkoverlast

De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp heeft een meldpunt vuurwerkoverlast geopend. Ook in de afgelopen tijd is er al...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!