Pijnacker-Nootdorp geeft struc­tureel geld aan wildop­vang­centra Delft en Den Haag


8 november 2021

Pijnacker-Nootdorp, 8 november 2021 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat structureel geld geven aan de wildopvangcentra in Delft en Den Haag. Tot 2023 was in een financiële bijdrage voorzien, maar daarna niet meer. Een motie van de Partij voor de Dieren om die bijdrage voort te zetten, is tijdens de begrotingsbespreking op 4 november jl. aangenomen.

In de begroting werd aangekondigd dat in 2023 een uitgebreide evaluatie wordt gehouden van het uitvoeringsplan Dierenwelzijn. Er was geen sprake van een structurele financiële bijdrage voor de wildopvangcentra in Delft en Den Haag.

Iedereen is wettelijk verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen, de zogenoemde zorgplicht. Alleen is de financiering van de zorg die wildopvangcentra verlenen, nergens wettelijk geregeld. Dit in tegenstelling tot de opvang van huisdieren. De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid, vanwege het maatschappelijke en algemene belang, een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om wildopvangcentra financieel te ondersteunen. Ook moet financiering van deze centra wettelijk worden geregeld.

De wildopvangcentra in Delft en Den Haag vangen al meer dan 40 jaar vele duizenden gewonde en zieke in het wild levende dieren op, zoals egels, zwanen, eekhoorns, uilen, valken, vossen en ooievaars. Daarmee vervullen zij een belangrijke zorgtaak voor dieren. Daarmee is een belangrijk algemeen en maatschappelijk belang gediend. De wildopvangcentra hebben inmiddels veel kennis en expertise opgedaan die niet verloren mag gaan. Vanwege geldgebrek zijn de centra genoodzaakt in december zijn deuren te sluiten als er geen oplossing komt.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp constateerde dat voor in het wild levende dieren een hiaat in de dierenwelzijnsketen dreigde te ontstaan als de wildopvangen wegens gebrek aan geld hun werkzaamheden moeten staken. Daarom heeft de raad een structurele jaarlijkse vergoeding toegekend voor de opvang van hulpbehoevende wilde dieren aan de wildopvangcentra in Delft en Den Haag. Maar die vergoeding was tot nu toe niet structureel in de begroting opgenomen De financiële situatie van de wildopvangcentra verandert echter niet. Ook is het niet aannemelijk dat daar de komende jaren iets in verandert.

Dit levert voor de wildopvangcentra in Delft en Den Haag een onzekere situatie op, zeker als zij voor 2023 en verder geen duidelijkheid hebben over continuering van de vergoeding. Daarnaast is het ook voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp van belang dat deze centra blijven bestaan.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp: ’We zijn blij met de brede steun van de gemeenteraad om verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor gewonde in het wild levende dieren. Zeker nu dit structureel in de begroting wordt opgenomen. Iedereen heeft een taak om dieren in nood te helpen, maar de overheid heeft de verantwoordelijkheid om de organisaties die de hulp verlenen financieel te steunen.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil overzicht slachtoffers kindertoeslagaffaire

Pijnacker-Nootdorp, 23 oktober 2021 – De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp wil weten hoe veel kinderen in die gemee...

Lees verder

Bufferzone bij Delfgauw blijft groen en wordt verbeterd

De bufferzone tussen de A13 en de wijk Emerald in Delfgauw blijft bestaan en houdt zijn groene functie. Een amendement daarov...

Lees verder

Betrokken personen

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.