Pijnacker-Nootdorp zet goede stap voor­waarts om dieren­welzijn te verbe­teren


26 juni 2020

Pijnacker-Nootdorp, 26 juni 2020 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een tienpuntenplan opgesteld om dierenwelzijn in Pijnacker-Nootdorp te verbeteren. Dat is gebeurd na een rondetafelbijeenkomst met diverse belanghebbenden en gemeenteraadsleden. Het plan is opgenomen in de evaluatienota, waarbij de dierenwelzijnsnota uit 2016 is geëvalueerd en donderdagavond in de gemeenteraad is vastgesteld.

Zo krijgen de wildopvangen in Delft en Den Haag nu een financiële vergoeding voor de opvang van zieke en/of gewonde wilde dieren, die vanuit Pijnacker-Nootdorp daar worden opgevangen. De vergoeding is nog niet kostendekkend, maar het is een stap in de goede richting. Het toont het belang aan dat de gemeente hecht aan de mogelijkheid om gewonde en zieke wilde dieren ergens onder te brengen waar ze professioneel worden verzorgd. Pijnacker-Nootdorp geeft hiermee het goede voorbeeld aan buurgemeentes die nog moeten besluiten om mee te betalen. Iedereen is wettelijk verplicht om een hulpbehoevend dier de nodige zorg te verlenen. Veel mensen voldoen daaraan door een ziek of gewond dier naar een wildopvangcentrum te brengen, maar betaling is nergens wettelijk geregeld en veel opvangcentra staan aan de rand van een faillissement. Vanuit het ministerie is een landelijke richtlijn voor vergoeding aan wildopvangcentra in ontwikkeling. De Partij voor de Dieren gaat ervanuit dat de vergoeding op termijn structureel en in regionaal verband kostendekkend wordt.

Hondenuitlaatdiensten

Tijdens het rondetafelgesprek is ook gesproken over de overlast die hondenuitlaatdiensten veroorzaken in het Hondenbos bij de Dobbeplas. Mensen durven vaak hun hond daar niet meer uit te laten, omdat veel honden bang zijn voor de grote groepen honden. Het gemeentebestuur gaat nu bekijken of het een speciale plek in onze gemeente aanwijst waar hondenuitlaatdiensten zonder overlast honden kunnen uitlaten.

Toezicht en handhaving buitengebieden

Er komt een periodiek overleg tussen handhavende organisaties om toezicht en handhaving in de buitengebieden beter te waarborgen. Ook dat is een goede ontwikkeling voor het beschermen van het buitengebied tegen allerhande overlast voor mens, dier en natuur.

Voorlichting dierenwelzijn door de gemeente

Er komt gemeentelijke voorlichting over dierenwelzijn, zoals het belang van chippen en castreren van katten en het belang van aangelijnde honden in het broedseizoen. Ook komt er voorlichting over het tegengaan van impulsaankopen van dieren, gemeentelijk hondenbeleid, het diervriendelijk houden van weidedieren bij steeds extremere weersomstandigheden en opvangmogelijkheden voor zieke en gewonde wilde dieren.

Amfibieën en vissen

Jaarlijks verdrinken miljoenen padden en salamanders in onze rioolputten, voornamelijk tijdens de paddentrek. De gemeente gaat dit probleem aanpakken om sterfte te voorkomen, evenals de vissterfte bij het baggeren.

Participatie bij bijeenkomsten over dierenwelzijn

Verder gaan gemeentelijke beleidsmedewerkers en bestuurders deelnemen aan bijeenkomsten met diverse dierenwelzijnsorganisaties. Contact met de politie en brandweer over dierenwelzijn is eveneens een aandachtspunt.

Schuilstallen

De mogelijkheden voor plaatsing van schuilstallen voor weidedieren moeten worden geregeld via het ruimtelijke beleid. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een groot buitengebied. Daarom is het belangrijk om in dit gebied oog te hebben voor het welzijn van weidedieren. De Partij voor de Dieren zal dit aankaarten bij de latere bespreking van het nieuwe ruimtelijke omgevingsbeleid.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: ‘We zijn blij met de verbeterpunten op het gebied van dierenwelzijn in onze gemeente! Er zal zeker nog veel meer moeten gebeuren, maar voor nu zijn we tevreden over het uitvoeringsplan en willen we het college bedanken voor de inzet in de komende tijd.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Zorgen over veiligheid van mens en dier vanwege toenemende werkdruk politie

Pijnacker-Nootdorp, 22 november 2019 – De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp maakt zich zorgen over de plaatselijke ...

Lees verder

Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp wil blijvend landelijk vuurwerkverbod

Pijnacker-Nootdorp, 4 januari 2021 – Er moet een blijvend landelijk vuurwerkverbod komen. Daarnaast moet er een verbod komen ...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!