Beeld­vor­mende vragen Kader­stel­lende notitie Omge­vings­pro­gramma Groen in en om de kernen


Indiendatum: 15 jun. 2022

 1. Er wordt gesproken over "onderscheidend groen". Wat wordt hier precies mee bedoeld? (Is het niet beter om dit specifieker te benoemen?)
 2. Op pagina 6 staat een tekstuele fout: ‘Van hen willen we rekening houden...’
 3. Er wordt gesproken over een formele inspraakprocedure. Hoe wordt deze ingericht en hoe wordt ervoor gezorgd dat de participanten hiervan representatief zijn van de regio waar de visie voor geldt?
 4. We missen in de beschrijving van de doelgroepen een expliciete benoeming van de jeugd. Scholen is wel een onderdeel van de doelgroep, maar dit lijkt eerder te gaan over directie/management dan over de kinderen op de scholen. Wordt de jeugd zelf ook betrokken?
 5. We missen groene schoolpleinen en schooltuinen als kader. Komt dit nog in de nadere uitwerking?
 6. We missen Tiny Forests als kader. Komt dit nog in de nadere uitwerking?
 7. We missen de ecologische verbindingszones als kader. Komt dit nog in de nadere uitwerking?
 8. Er staat ‘voldoende groen per wijk’. Wat is voldoende? Moet dit niet gekwantificeerd worden?
 9. Waarom wordt er niet gesproken over ‘voldoende kwalitatief (met inheemse soorten) groen per wijk’ in plaats van voldoende groen?
 10. Bij de uitvoerende doelgroep horen ook ‘marketingorganisaties’. Wat is de rol van een marketingbureau in de realisatie van groen in de gemeente?
 11. Komt de Nota Dierenwelzijn als een apart hoofdstuk in het omgevingsprogramma?
 12. En geldt dit ook voor Natuur op de Kaart?
 13. Paardenbeleid: Wethouder Jense heeft eerder aangegeven gemeentelijk paardenbeleid uit te werken in het omgevingsprogramma groen in en om de kernen. Waarom staat dit er niet bij?
 14. Waarom is bij de belangengroepen de Dierenbescherming niet mee genomen?
 15. Waarom is als kader bij Openbaar Groen in, maar ook om de kernen, versterking van de biodiversiteit en de ecologische verbindingszones niet meegenomen?
 16. Hoort het gemeentelijk kapbeleid ook bij het Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen?
 17. Worden schuilmogelijkheden voor weidedieren ook opgenomen in het Omgevingsprogramma in en om de kernen?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen roofvogelshow Koningsdag

Lees verder

Schriftelijke vragen gemeentelijke ondersteuning verlichting werkdruk huisartsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!