Schrif­te­lijke vragen gemeen­te­lijke onder­steuning verlichting werkdruk huis­artsen


Indiendatum: 5 aug. 2022

Toelichting

De gemeente heeft een wettelijke taak op het gebied van de lokale gezondheidszorg.[1] [2] De werkdruk op de huisartsen neemt steeds meer toe en huisartsen zijn bezorgd over de te verlenen huisartsenzorg aan inwoners. [3] [4]

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Bent u met ons van mening dat de werkdruk van huisartsen, ook in onze gemeente, erg hoog is? Zo nee, waarom niet?
  2. Welke nieuwe mogelijkheden ziet het college vanuit haar wettelijke lokale gezondheidstaak om de huisartsen in onze gemeente te ondersteunen om de werkdruk te verlagen?
  3. Eén van de oorzaken van de toenemende werkdruk is de toenemende vergrijzing, ook in onze gemeente. Welke nieuwe mogelijkheden ziet het college om in het kader van de lokale gezondheid de druk op huisartsen inzake gezondheid van ouderen te verminderen?
  4. Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om de praktijkondersteuners uit te breiden naar andere doelgroepen, zoals ouderen?
  5. Welke samenwerkingsafspraken met huisartsen zijn er nu?
  6. Is er één aanspreekpunt vanuit de gemeente speciaal voor huisartsen (bijvoorbeeld over sociale, psychische, financiële en gezondheidsproblemen van inwoners, die raakvlakken hebben met gemeentelijke taken)? Zo nee, bent u bereid om dit te gaan regelen? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp


[1] https://vng.nl/artikelen/de-gemeentelijke-rol-in-gezondheidsbeleid
[2] https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/wettelijke-kaders
[3] https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/driekwart-huisartsen-vindt-werkdruk-te-hoog.htm
[4] https://www.stresscentrum.nl/in-het-nieuws/werkdruk-groot-probleem-voor-huisarts/

Interessant voor jou

Beeldvormende vragen Kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen

Lees verder

Schriftelijke vragen gifgebruik volkstuinen en agrarische gebieden in eigendom gemeente

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!