Schrif­te­lijke vragen roof­vo­gelshow Koningsdag


Indiendatum: 7 apr. 2022

Vragen

  1. In de media valt te lezen dat er op Koningsdag in Pijnacker een roofvogelshow wordt gehouden[1]. Is er een evenementenvergunning hiervoor afgegeven? Zo nee, waarom niet en zo ja kunt u ons de voorwaarden hiervan bekend maken?
  2. Welke voorwaarden zijn er opgenomen om het welzijn van de dieren te waarborgen?
  3. Indien er geen voorwaarden over zijn opgenomen, waarom niet?
  4. Bent u met ons van mening dat het ter vermaak tentoonstellen van dieren veel stress voor de dieren kan opleveren? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u met ons van mening dat de wijze waarop deze dieren in gevangenschap worden gehouden onnatuurlijk is en dat ook deze dieren natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u met ons van mening dat daarom dergelijke shows verboden moeten worden in onze gemeente? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

[1] https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/136661/koningsdag-in-pijnacker-wordt-feest-voor-iedereen-

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Inkoop- en aanbestedingsbeleid - vervolg

Lees verder

Beeldvormende vragen Kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!