Schrif­te­lijke vragen maat­re­gelen vogel­griep in belang volks­ge­zondheid


Indiendatum: 22 jan. 2022

Vragen

1) Zijn er in onze gemeente gevallen van vogelgriep bekend?

2) Welke organisaties zijn er betrokken bij het zorgen voor de veiligheid in onze gemeente op het vlak van zo├Ânose en wat is hun rol?

3) Welke taak heeft de veiligheidsregio Haaglanden ten aanzien van de aanpak van de uitbraak van vogelgriep?

4) Is er een draaiboek binnen de veiligheidsregio Haaglanden dat klaarligt en weet iedereen wat men moet doen, bijvoorbeeld hoe mensen met besmette dieren moeten omgaan en waar besmette dieren, zoals vogels, bunzings en vossen, heen moeten?

5) Bent u met ons van mening dat ook vanuit de gemeenten binnen de veiligheidsregio Haaglanden hierover voorlichting aan inwoners moet worden gegeven? Zo nee, waarom niet?

6) Houdt de Veiligheidsregio Haaglanden op dit moment bij waar zieke en dode vogels worden aangetroffen in onze regio en neemt de veiligheidsregio initiatief om de oorzaken te achterhalen?

7) Besmette dieren worden onderzocht door de WUR. Wie dragen de kosten van dit onderzoek en welke gemeenten binnen de Veiligheidsregio Haagladen geven opdracht daartoe?

8) Wordt er door de gemeente samengewerkt met organisaties als de wildopvangen en dierenbeschermings- en natuurorganisaties in de strijd tegen vogelgriepuitbraken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, met welke organisaties werkt de gemeente samen en hoe?

9) Welke maatregelen zijn getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 22 jan. 2022
Antwoorddatum: 23 feb. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Beeldvormende vragen Tussenevaluatie MRDH

Lees verder

Schriftelijke vragen lichtvervuiling door kassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!