Schrif­te­lijke vragen gifge­bruik volks­tuinen en agra­rische gebieden in eigendom gemeente


Indiendatum: 12 sep. 2022

Toelichting

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is sinds 2019 een 'Bijvriendelijke gemeente’.[1] In het groenonderhoud wordt rekening gehouden met wilde bijen en andere insecten. Onder andere door gemeentelijk ecologisch beheer en het niet meer gebruiken van bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor (wilde) bijen en andere insecten (neonicotinoïden).

De gemeente verhuurt echter ook percelen voor agrarisch gebruik en moes/volkstuinen, die in eigendom zijn van de gemeente, waar nog steeds neonicotinoïden worden gebruikt.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Hoeveel percelen worden door de gemeente Pijnacker-Nootdorp verhuurd of verpacht voor agrarisch gebruik of voor het hebben van een volks/moestuin en op welke plekken in onze gemeente?
  2. Is in de huur- of pachtovereenkomsten van deze percelen opgenomen dat het gebruik van neonicotinoïden op gemeentelijke percelen verboden is? Zo ja, op welke wijze wordt de naleving hiervan gecontroleerd? Zo nee, welke mogelijkheden ziet het college om een dergelijke bepaling in (nieuwe) huurcontracten op te nemen?
  3. Is het college daarnaast bereid om het gebruik van neonicotinoïden op dergelijke percelen nu al te verminderen middels voorlichting aan pachters en huurders over de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op met name insecten, die juist een belangrijke rol hebben op de bestuiving van gewassen? Bijvoorbeeld door deze informatie toe te voegen bij de correspondentie over een nieuw huur- of pachtcontract en/of de jaarlijkse indexatie van de huur/pacht?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1] https://www.telstar-online.nl/nieuws/gemeente/98730/het-zoemt-in-pijnacker-nootdorp-

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gemeentelijke ondersteuning verlichting werkdruk huisartsen

Lees verder

Beeldvormende vragen beleidsnota Woning­voorraad, Para­pluplan 2022 en 1e herziening Huis­ves­tings­ver­or­dening Pijnacker-Nootdorp 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!