Schrif­te­lijke vragen groen­beheer Nootdorp


Indiendatum: 23 jan. 2024

Toelichting

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft meldingen ontvangen over beschadigend groenbeheer in Nootdorp, wat is uitgevoerd door Van Schie Groen in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Er is rigoureus te werk gegaan en er zijn veel bomen en boomwortels beschadigd. Alle groen is verwijderd en kale grond werd achtergelaten.

Het gaat om beheer bij onder andere de kruising van de straat Gentiaan met Kattestaart. Op de onderstaande foto is te zien dat deze boom (behalve een kleine ring van ca 1 meter rond om de stam) bijna al zijn wortels kwijt is.

Aan de Sytwinde is hetzelfde gebeurd.

De foto’s zijn gemaakt tijdens de werkzaamheden op 3 januari 2024 aan de Sytwinde tegenover de huizen 83-75. De vele boomwortels op de vrachtwagen zijn goed te zien. De boom staat ongeveer 1 meter rechts ter hoogte van de verkeerskegel.

En zo werd het ‘groengebied’ het kaal achtergelaten:

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Welke afspraken zijn er met Van Schie Groen gemaakt over de uitvoering van het groenbeheer?
  2. Waarom zijn alle struiken verwijderd en is alles kaal achtergelaten?
  3. Betreft dit de beoogde herinrichting van het gebied of gaan er nog aanvullende ‘groen’ maatregelen worden genomen?
  4. Waarom zijn er bomen en boomwortels vernield?
  5. Had dit voorkomen kunnen worden?
  6. Bent u met ons van mening dat dit niet had mogen gebeuren? Zo nee, waarom niet? Zo ja welke maatregelen gaat u treffen om dit in de toekomst te voorkomen?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen verstoring en vernielen verblijfplaats vleermuizen

Lees verder

Schriftelijke vragen piepschuim in de bodem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!