Schrif­te­lijke vragen verstoring en vernielen verblijf­plaats vleer­muizen


Indiendatum: 26 nov. 2023

Toelichting

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 17 november 2023 een Ontheffing Wet Natuurbescherming, Koningin Julianastraat 1, 12A en 12B te Nootdorp, afgegeven voor het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger i.v.m. het kappen van bomen en het realiseren van een Kindcentrum.[1]

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

 1. Hoeveel voortplantings- en rustplaatsen van vleermuizen zullen er verstoord en vernietigd gaan worden?
 2. Is het de verwachting dat hierbij ook vleermuizen verwond en gedood zullen worden?
 3. Worden er mitigerende maatregelen getroffen om de verstoring, beschadiging en vernieling van de voorplantingsplaatsen en rustplaatsen van de vleermuizen zo minimaal mogelijk te houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja welke maatregelen zijn getroffen?
 4. Is deze ontheffing verleend aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp of aan een andere partij die het nieuwe Kindcentrum realiseert?

  In het geval dat de ontheffing aan een andere partij is verleend:
 5. Is hierover vooraf overleg geweest tussen die partij en het college of ambtenaren binnen de gemeente?
 6. Zo ja, waarom bent u akkoord gegaan met deze dieronvriendelijk aanpak?
 7. Zo nee, bent u bereid om alsnog met de aanvrager in overleg te gaan om tot een meer diervriendelijke oplossing te komen?

  In het geval dat de ontheffing aan de gemeente is verleend:
 8. Bij de sloop van de Jan Jansenhal werd er een bureau ingeschakeld om de daar aanwezige vleermuizen op een diervriendelijke wijze te verhuizen. Dit is in lijn met het dierenwelzijnsbeleid van onze gemeente. Waarom wordt er bij de bouw van het kindcentrum in hetzelfde gebied als de Jan Jansenhal voor een afwijkende aanpak gekozen?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-13634.html

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen bomenkap Julianastraat Nootdorp

Lees verder

Schriftelijke vragen groenbeheer Nootdorp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!