Schrif­te­lijke vragen herin­richting wijk Koningshof Pijnacker


Indiendatum: 4 jan. 2023

Toelichting

Naar aanleiding van de plannen voor de herinrichting van de wijk Koningshof1 in Pijnacker legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) In de Nota van Beantwoording wordt het volgende aangegeven: ‘Vraag: Wordt er nagedacht, naast vleermuizen, over de egels in de wijk? Ik heb dagelijks egel(s)in mijn tuin. Antwoord: Er wordt zeker rekening gehouden met dieren. Voor de vleermuizen worden aparte maatregelen genomen omdat er verschillende verblijven van vleermuizen zijn waargenomen. In de plantvakken worden verschillende heesters aangeplant waar egels in kunnen scharrelen. Ook de groenstrook langs de watergangen biedt daar ruimte voor.’

Egels houden een winterslaap. Wordt er bij de werkzaamheden rekening gehouden met de winterslaap van egels? En zo ja, op welke wijze wordt hiermee rekening gehouden? Zo nee, waarom niet?

2) Welke aparte maatregelen worden er voor vleermuizen genomen?

3) Is het college bereid om meer schuilmogelijkheden dan heesters voor egels en andere dieren te realiseren en zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

4) Welke maatregelen worden nog meer getroffen om andere wilde dieren die daar leven te beschermen tegen de te nemen werkzaamheden, met andere woorden: op welke wijze wordt hún leefomgeving beschermd?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Beeldvormende vragen Handhavingsuitvoeringsplan BOA's 2023

Lees verder

Beeldvormende vragen Ontwerpbestemmingsplan ruimte voor ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!