Schrif­te­lijke vragen klepelen


Indiendatum: 3 jun. 2020

Toelichting

Langs de Overgauwseweg in Pijnacker zijn de bermen onlangs geklepeld in plaats van gemaaid. De bermen van de Overgauwseweg zijn bloem- en kruidenrijk en daarmee belangrijk voor insecten en het verbeteren van de biodiversiteit. Bij klepelen blijven de verhakselde plantenresten liggen om ter plaatse te composteren. Dit leidt tot een toename van de voedselrijkdom van de bodem, waardoor er uiteindelijk alleen nog plek is voor grassen en ruigteplanten als Grote brandnetel en Fluitenkruid. Daardoor neemt de biodiversiteit af. Veel kruiden hebben sterk te lijden onder de timing van het maaien; de eerste maaibeurt vindt veelal in mei plaats en dat is ruim voordat veel planten zaad hebben geproduceerd om een volgende generatie veilig te stellen. Bloeiende kruiden zijn essentieel als nectarbron en/of voedselplant voor insecten. Omdat meestal hele trajecten in één keer over de volle breedte gemaaid worden, worden insecten van het ene op het andere moment van al hun voedselbronnen beroofd. Daarnaast leidt het frequent maaien van (zeer) droog gras met maaimachines tot sterke afname van de graskwaliteit en de biodiversiteit. Deze hele gang van zaken lijkt in strijd met het huidige maaibeleid van onze gemeente.
Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Klopt het dat er onterecht gemaaid is langs de Overgauwseweg? Zo nee, kan het college aangeven waarom de bloem- en kruidenrijke berm van de Overgauwseweg wordt geklepeld?
2) Wat is het percentage van klepelen in onze gemeente t.o.v. maaien?
3) Is het college bereid om voortaan bloem- en kruidenrijke bermen te maaien in plaats van te klepelen? Zo nee, waarom niet?
4) Is het college bereid om later te maaien in het belang van de verbetering van de biodiversiteit, daar waar de verkeersveiligheid niet in het geding is? Zo nee, waarom niet?
5) Is het college bereid om toe te werken naar volledig ecologisch beheer van de bermen in onze gemeente? Zo nee, waarom niet?
6) Is het college bereid om de intensiteit van maaien in het belang van de biodiversiteit in onze gemeente te verlagen in tijden van droogte? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 3 jun. 2020
Antwoorddatum: 2 jul. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen Evaluatienota Dierenwelzijn 2020

Lees verder

Technische vragen Kadernota 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!