Tech­nische vragen Evalu­a­tienota Dieren­welzijn 2020


Indiendatum: 1 jun. 2020

Pag 5. Wat wordt er precies mee bedoeld dat het afsteken van vuurwerk met vaak ernstige nadelige gevolgen voor het dierenwelzijn onder gezondheid valt (gaat het dan over het beleid lokale gezondheid? Want dat gaat alleen over menselijke gezondheid en niet over gezondheid en welzijn van dieren)? Graag een verduidelijking.

Pag 7. Is jacht op gemeentegronden wel of niet toegestaan en zo ja, om welke gebieden gaat het dan?

Pag 7. Overlast van katten voor de vogelstand. Is bekend om welke vogels het gaat en hoe groot de predatie door katten is?

Pag 9. De gemeente werkt samen met de Stichting Kennis- en Adviescentrum dierplagen (KAD) uit Wageningen. Wat is de aanpak van de gemeente m.b.t. plaagdieren en wordt voor een zo dieronvriendelijk mogelijke aanpak gekozen (zoals bijvoorbeeld geen gifgebruik of plakstrips bij aanpak van de eikenprocessierups, waardoor veel vogels de dupe zijn)?

Pag 9. Krijgt de Imkervereniging Delft een financiƫle bijdrage voor het verwijderen of verplaatsen van bijennesten- en zwermen?

Pag 9. Wanneer wordt het convenant met Rotterdam-The Hague Airport verwacht en op welke wijze draagt de gemeente daar aan bij? Er staat: dient actief verjaagd te worden. Wat houdt actief verjagen hier precies in?

Pag 9. In overleg met Staatsbosbeheer wordt in de Groenzoom en de Groene Keijzer actief aan ganzenbeheer gedaan door het schudden of verwijderen van eieren. Daarnaast is er een convenant in de maak met Rotterdam-The Hague Airport waarbij onze gemeente ook actief betrokken is. Waaruit bestaat deze betrokkenheid en voor welke aanpak wordt er gekozen? Wordt er ook hier rekening gehouden met een zo diervriendelijk mogelijke aanpak zoals enkel het schudden van eieren en verjagen van ganzen? Worden er wel of geen ganzen gedood?

Pag 10. Uit welke meetgegevens blijkt dat tegen de landelijke tendens in de natuur in Pijnacker-Nootdorp steeds meer ruimte lijkt te krijgen?

Pag 10. Wordt bijgehouden hoeveel de basisscholen van Pijnacker-Nootdorp afnemen bij NME de Papaver? En zo ja om hoeveel scholen gaat het?

Pag 10. Is bekend hoe groot de afname van het intensief agrarisch gebruik in het buitengebied van Pijnacker-Nootdorp is?

Pag 12. In overleg met onder andere Staatsbosbeheer wordt de toenemende overlast van met ganzen, maar ook loopeenden, zwanen, en kauwtjes onderzocht. Waaruit bestaat deze overlast?

Pag 12. hoe wordt het onderzoek tegengaan vissterfte met HHD en onderzoek ganzenproblematiek met SBB gemonitord en wanneer worden de resultaten verwacht?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!