Schrif­te­lijke vragen licht­ver­vuiling door kassen


Indiendatum: 24 jan. 2022

Vragen

1. Kunt u bevestigen dat de rode gloed op de foto (zie bijlage) in Delfgauw op 15 januari 2022 rond 18.00 uur afkomstig is van de glastuinbouw? Zo ja, van welk bedrijf?

2. Bent u met ons van mening dat deze lichtoverlast in het donker schadelijk kan zijn voor mens en dier? Zo nee, waarom niet en op welke wetenschappelijke informatie baseert u dat?

3. Zo ja, is deze lichtvervuiling binnen de wettelijke regels (kunt u dit nader toelichten)?

4. Welke bevoegdheden en mogelijkheden ziet het college om de lichtvervuiling door kassen te verminderen?

5. Wordt er handhavend opgetreden bij overtreding?

6. Hoe vaak zijn glastuinbouwbedrijven gecontroleerd in de afgelopen vier jaar op lichtvervuiling en wat is daarvan de uitkomst, nader te specificeren in het aantal gevallen van recidive, het aantal gevallen dat last onder dwangsom is opgelegd en het aantal gevallen dat de last onder dwangsom is geïnd?

7. Bent u bereid met andere verantwoordelijke instanties in overleg te gaan om de lichtvervuiling te verminderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons van de uitkomsten ervan op de hoogte stellen?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 24 jan. 2022
Antwoorddatum: 23 feb. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen maatregelen vogelgriep in belang volksgezondheid

Lees verder

Schriftelijke vragen Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!