Tech­nische vragen Beheerplan Oevers 2021 - 2024


Indiendatum: 7 sep. 2021

1) Waarom kan vanuit civieltechnische redenen oeverbeheer niet ecologisch worden
uitgevoerd? Is dat omdat de gemeente er geen zeggenschap over heeft? Als dat zo is, wat doet de gemeente om dit wel te bevorderen?

2) Zijn er overal trappetjes voor watervogels bij steile oevers en beschoeiingen (damwand/kademuur etc.)?

3) Hoe komt het dat op sommige plekken onduidelijk is of de gemeente of het waterschap verantwoordelijk is voor de instandhouding van oeverbescherming? En om welke belangen bij de oeverbescherming gaat het dan?

4) Wordt er rekening gehouden met klimaatverandering en afvoer van overtollig water? Is te verwachten dat er extra kosten komen i.v.m. de klimaatverandering en zo ja, is er een indicatie te geven om welk bedrag het dan gaat?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Opvangplekken Afghanen

Lees verder

Beeldvormende vragen Aardgasvrij Klapwijk en Voorontwerpbestemmingsplan Ackerswoude

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!