Schrif­te­lijke vragen Reken­ka­mer­on­derzoek


Indiendatum: 13 jan. 2021

1) Niet in alle gevallen is volledig gevolg gegeven aan wat in het beleid is vastgelegd. Zo is de
praktijk rond het op eigen gemeentelijk initiatief uitvoeren van PIA’s (Privacy Impact Assessment) nog onderontwikkeld. Wat wordt hiermee gedaan?

2) Is er een indicatie te geven hoeveel extra werk de privacyregelgeving voor de gemeente oplevert?

3) Aan de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek 2018 met betrekking tot de uitvoering van het beleid is in algemene zin wel gevolg gegeven, maar ook daarvoor geldt dat zij niet volledig zijn opgevolgd. Dat betreft met name de aanbeveling om actief te investeren in het verkrijgen van een goed beeld van ervaringen, vragen en zorgen van burgers met betrekking tot privacy. Welke maatregelen worden getroffen om dit te verbeteren?

4) Nu wordt bij inspraakreactie in de Nota van Beantwoording van ruimtelijke plannen het kader van de privacy de persoonlijke gegevens zwart gemaakt. Is het voor raadsleden wel mogelijk om de persoonlijke gegevens van degenen die reageren op te vragen, bijvoorbeeld indien er een wens is om contact op te nemen?

5) Kan de applicatie 'Sir ask a lot' nog wat nader worden toegelicht?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 13 jan. 2021
Antwoorddatum: 14 jan. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Vragen n.a.v. brief Milieuplatform

Lees verder

Schriftelijke vragen van de fracties PvdD en PPN m.b.t. vergunningverlening glastuinbouwbedrijf.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!