Schrif­te­lijke vragen verkeers­maat­re­gelen dierlijke verkeers­slacht­offers


Indiendatum: 2 okt. 2023

Toelichting

Verkeerveiligheid in onze gemeente gaat niet alleen om verkeersveiligheid voor mensen, maar ook voor dieren. Op de website van de gemeente staat onder andere het volgende:

We maken een onderscheid tussen gehouden dieren (zoals huisdieren) en in het wild levende dieren. Tegenover deze dieren hebben wij als mens verplichtingen. We hebben een zorgplicht en mogen niet zomaar alles doen met dieren. We hebben zelfs een extra zorgplicht, omdat dieren in een dorp of stad in hoge mate van de mens afhankelijk zijn.’

De Partij voor de Dieren krijgt meermalen mails van inwoners of wij het beperken van dierlijke slachtoffers in het verkeer in onze gemeente willen aankaarten bij het gemeentebestuur.

Onze gemeente heeft een groot aantal landelijke wegen met aan beide zijden natuur. Op deze wegen worden veel dierlijke verkeersslachtoffers gemaakt, zoals de Zijdeweg, Komkommerweg, Nieuwkoopseweg, Zuideindseweg, Oude Leedeweg en de Overgauwseweg.

De Partij voor de Dieren legt naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Kunt u een indicatie geven van het aantal dierlijke verkeersslachtoffers in onze gemeente?
  2. Hoeveel dieren worden er bijvoorbeeld door de gemeente en de dierenambulance van de weg gehaald en waar? Als dit niet bekend is, bent u bereid een registratie hiervan bij te houden? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u met ons van mening dat een dergelijke registratie kan helpen om gerichte maatregelen te treffen om dierlijke verkeersslachtoffers, maar mogelijk ook menselijke slachtoffers hierdoor te voorkomen (vanwege onverwachte uitwijkmanoeuvres)? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke maatregelen worden getroffen om dierlijke slachtoffers in het verkeer op landelijke wegen te verminderen?
  5. Wat vindt u bijvoorbeeld van snelheidsbeperkende maatregelen?
  6. Zijn er gemeentelijke ecopassages in onze gemeente? Zo nee, is het college bereid om op gemeentelijke wegen, waar aan beide zijden natuur is, ecopassages aan te leggen, waardoor dieren veilig de weg kunnen oversteken?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Woningisolatie en bescherming vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen

Lees verder

Schriftelijke vragen bomenkap Julianastraat Nootdorp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!